Return to view details about Vrednotenje pokrajinskoekoloških tipov Slovenije v luči pokrovnosti, izdelane s klasifikacijo satelitskih posnetkov Landsat ompadmin, Press manager, pkc01_kokalj.pdf Download Download PDF