Multikulturalizem in migracije

Authors

Marina Lukšič-Hacin

Delo poveže multikulturalizem z migracijami in kaže na težave, do katerih prihaja zaradi različnih, tudi nasprotujočih si definicij pojma. Knjiga obravnava najprej družbeno-zgodovinska dejstva, ki določajo multikulturalizem, nadaljuje pa s pregledom in analizo različnih opredelitev multikulturalizma in ugotavlja, da so kriteriji razlikovanja med idealno-tipskimi modeli multikulturalizma vezani na politiko in ideologijo. Prav tako opozarja na nedorečenosti in razhajanja med trditvami, da je osnovni cilj multikulturalizma ohranjanje kultur, ki jih prinašajo priseljenci s seboj, oziroma da je njegov cilj zagotoviti enakopraven položaj priseljencev (posameznikov) v novem okolju. Sledi kritika teorij multikulturalizma, nato pa se avtorica osredotoči predvsem na švedsko situacijo oziroma švedski multikulturalizem v migracijski politiki. Ta je dodatno osvetljen s prikazom položaja slovenskih izseljencev na Švedskem in razvoja njihovega kulturnega in društvenega življenja v obdobju, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije in v času, ko se je situacija s slovensko osamosvojitvijo spremenila.

 

Downloads

Download data is not yet available.
1. July 1999

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

22.01.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-10 (02)

961-6182-81-1

Date of first publication (11)

01.07.1999

Physical Dimensions

120 mm x 190 mm
Paperback