Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

53 Titles

The Institute of Slovenian Ethnology is engaged in the study of the material, social, and symbolic practices that take place in everyday life. The group conducts basic research into cultural traditions and a critical analysis of culture in contemporary times. It maintains an Audio-visual laboratory with extensive archives and is also developing visual ethnography. The Institute of Slovenian Ethnology publishes Traditiones (with Institute of Ethnomusicology) and Studia mythologica Slavica (with Institute of Archaeology).

https://isn2.zrc-sazu.si

All Books

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo

Studia mythologica Slavica – Supplementa 17
Mateja Belak (ed.), Saša Babič (ed.)
1. August 2022

Meje. Antropološki uvidi

efka
Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar, Katalin Munda Hirnök, Ingrid Slavec Gradišnik
1. April 2022

Pripovedno izročilo. Razvoj in raziskovanje

efka
Monika Kropej Telban
31. August 2021

Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju

Studia mythologica Slavica – Supplementa 16
Nikolaj Mihajlov; Monika Kropej Telban, Nejc Petrič
11. June 2021

Uganke na Slovenskem

efka
Saša Babič
1. June 2021

Govorica predmetov

efka
Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej
1. June 2021

Zgodbe in prostor. Ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju

Ethnologica – Dissertationes 8
Katarina Šrimpf Vendramin
24. May 2021

O igri in delu

Ethnologica – Dissertationes 7
Barbara Turk Niskač
1. March 2021

Charms and Charming. Studies on Magic in Everyday Life

Studia mythologica Slavica – Supplementa 15
Éva Pócs (ed.)
5. September 2019

Skrivnostni tujec in demonski sovražnik. Drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori

Studia mythologica Slavica – Supplementa 14
Anja Mlakar
19. March 2019

Schola. Be a Volunteer, Succeed at School

-
Mojca Kovačič (ed.), Marjeta Pisk (ed.), Dan Podjed (ed.)
28. August 2018

Krivopete. Divje žene z nazaj zasukanimi stopali v slovenski folklori

Studia mythologica Slavica – Supplementa 13
Barbara Ivančič Kutin
1. June 2018

Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci II.. Kranjska, Primorje

-
Monika Kropej Telban (ed.), Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
17. April 2018

Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega

Slovenski pravljičarji 2
Milko Matičetov, Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban
12. February 2018

Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva

Studia mythologica Slavica – Supplementa 12
Pavel Medvešček - Klančar
16. November 2015

Beseda ni konj. Estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev

Ethnologica – Dissertationes 6
Saša Babič
16. March 2015

Zgodovinske korenine čarobne pravljice

Studia mythologica Slavica – Supplementa 8
Vladimir Propp
11. December 2013

Tradicija v sodobnost. Janče - zeleni prag Ljubljane

Ethnologica – Dissertationes 4
Saša Poljak Istenič
9. December 2013

Sem vso noč lutal v krogu. Simbolika krožnega gibanja v evropski tradicijski kulturi

Studia mythologica Slavica – Supplementa 7
Mirjam Mencej
15. November 2013

Supernatural beings from Slovenian myth and folktales

Studia mythologica Slavica – Supplementa 6
Monika Kropej
22. March 2013

Vojne na Slovenskem. Pričevanja, spomini, podobe

-
Maja Godina Golija (ed.)
12. November 2012

V siju mesečine. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice

Studia mythologica Slavica – Supplementa 5
Boris Čok
4. September 2012

Živa pripoved v zapisu. Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavšice

Ethnologica – Dissertationes 3
Barbara Ivančič Kutin
25. January 2012

Perunovo koplje

Studia mythologica Slavica – Supplementa 4
Andrej Pleterski (ed.), Tomo Vinšćak (ed.)
27. July 2011

Mirila. Kulturni fenomen

Studia mythologica Slavica – Supplementa 3
Andrej Pleterski, Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak
8. September 2010

Anton Dremelj-Resnik

Slovenski pravljičarji 1
Milko Matičetov, Anja Štefan
13. May 2010

Pioneers of Jewish Ethnography and Folkloristics in Eastern Europe

Studia mythologica Slavica – Supplementa 2
Haya Bar-Itzhak
29. March 2010

Borovo gostüvanje v Predanovcih

-
Mojca Ravnik
22. December 2009

Biti direktor v času socializma. Med idejami in praksami

Opera ethnologica Slovenica
Jurij Fikfak (ed.), Jože Prinčič (ed.)
22. January 2009

Interdisciplinarnost slovstvene folklore

-
Marija Stanonik
6. January 2009

Čar izročila. Dediščina Nika Kureta (1906–1995)

Opera ethnologica Slovenica
Ingrid Slavec Gradišnik (ed.)
25. September 2008

Slovar bovškega govora

-
Barbara Ivančič Kutin
8. May 2007

Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki

Opera ethnologica Slovenica
Irene Portis-Winner
31. January 2006
1-50 of 53