Inštitut za kulturno zgodovino / Institute of Cultural History

11 Titles

The Institute of Cultural History, in collaboration with the SAZU Library, is creating and maintaining an on-line Slovenian biography (www.slovenskabiografija.si) as well as preparing a new Slovenian biographical lexicon (Novi slovenski biografski leksikon) that will fill significant gaps in the recorded cultural history of Slovenians.

https://ikz.zrc-sazu.si

All Books

Proti cenzorjem

Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije XXV / 6
Peter Pavel Vergerij
3. March 2021

Zgodovina historične misli. Tretja izdaja

-
Oto Luthar (ed.), Marjeta Šašel Kos (ed.), Nada Grošelj (ed.), Gregor Pobežin (ed.)
13. November 2019

Dopisi papeškega tajnika / Actiones duae Secretarii Pontificii

Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije XVII / 3
Peter Pavel Vergerij
1. June 2018

Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja

-
Oto Luthar (ed.), Marjeta Šašel Kos (ed.), Nada Grošelj (ed.), Gregor Pobežin (ed.)
2. August 2016

»Žitje protopopa Avvakuma«. Ruska tradicija na preizkušnji

Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije V / 2
Neža Zajc
23. November 2009