Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

61 Titles

The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language is active in the fields of lexicology, lexicography, terminology, standardization of language and orthography, dialectology, etymology, onomastics, comparative, and historical linguistics. Members of the institute compile and publish comprehensive dictionaries and manuals for the Slovenian language, including Dictionary of the Slovenian Standard Language and the Slovenian Linguistic Atlas, collaborate in the creation of its Slavic and European counterparts, and develop related theories and technologies. In recent years, the institute is best known for Fran, the main Internet dictionary portal for the Slovenian language, which has been in existence since 2014. Fran integrates all the main Slovenian dictionaries as well as several additional resources, and is freely accessible on the World Wide Web. The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language publishes Jezikoslovni zapiski and Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

https://isjfr.zrc-sazu.si/

All Books

Cover for Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
Helena Dobrovoljc (ed.), Manca Černivec (ed.), Matjaž Geršič (ed.)
25. May 2020
Cover for Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019 Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019
Rastoči slovarji

Manca Černivec (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric Žižic (ed.), Duša Race (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
17. March 2020
Cover for Pravopisne kategorije ePravopisa 2019 Pravopisne kategorije ePravopisa 2019
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
17. March 2020
Cover for Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018 Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018
Rastoči slovarji

Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.), Manca Černivec (ed.), Duša Race (ed.)
11. February 2019
Cover for Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 Sprotni slovar slovenskega jezika 2018
Rastoči slovarji

Domen Krvina
11. February 2019
Cover for Pravopisne kategorije ePravopisa 2018 Pravopisne kategorije ePravopisa 2018
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
11. February 2019
Cover for ePravopis 2018 ePravopis 2018
Rastoči slovarji

Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
11. February 2019
Cover for Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline
Jezikovni atlasi

Mojca Horvat
7. June 2018
Cover for Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja Slovenski večbesedni leksemi z vidika slovaropisja
Lingua Slovenica 12

Špela Petric
26. April 2018
Cover for Pravni terminološki slovar Pravni terminološki slovar
Slovarji

Gregor Dugar (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Marjeta Humar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Aleš Novak (ed.), Luka Tičar (ed.)
13. March 2018
Cover for Pravopisne kategorije ePravopisa 2017 Pravopisne kategorije ePravopisa 2017
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
12. February 2018
Cover for ePravopis 2017 ePravopis 2017
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
12. February 2018
Cover for Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017 Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017
Rastoči slovarji

Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.), Manca Černivec (ed.), Duša Race (ed.)
12. February 2018
Cover for Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja Stopenjsko besedotvorje. Na primeru glagolov čutnega zaznavanja
Lingua Slovenica 11

Boris Kern
28. August 2017
Cover for Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 Sprotni slovar slovenskega jezika 2016
Rastoči slovarji

Domen Krvina
16. June 2017
Cover for ePravopis 2016 ePravopis 2016
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.)
16. June 2017
Cover for Pravopisne kategorije ePravopisa 2016 Pravopisne kategorije ePravopisa 2016
Rastoči slovarji

Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
16. June 2017
Cover for Lipalja vas in njena slovenska govorica Lipalja vas in njena slovenska govorica
Linguistica et philologica 34

Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
10. February 2017
Cover for Terminologija v Evropski uniji Terminologija v Evropski uniji
Lingua Slovenica 9

Tanja Fajfar
4. January 2017
Cover for Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora
Linguistica et philologica 33

Luka Repanšek
5. December 2016
Cover for Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016 Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016
Rastoči slovarji

Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
10. October 2016
Cover for Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov Splošni razlagalni slovarji slovanskih jezikov
Lingua Slovenica 7

Andrej Perdih
18. April 2016
Cover for Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih  vprašanjih Pravopisna razpotja. Razprave o pravopisnih vprašanjih
-

Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
24. November 2015
Cover for Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika
Linguistica et philologica 31

Sašo Živanović
5. November 2015
Cover for Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika
-

Nataša Gliha Komac, Nataša Jakop, Janoš Ježovnik, Simona Klemenčič, Domen Krvina, Nina Ledinek, Tanja Mirtič, Andrej Perdih, Špela Petric, Marko Snoj, Andreja Žele
28. October 2015
Cover for Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji
Studia mythologica Slavica – Supplementa 9

Nataša Gliha Komac
29. August 2014
Cover for Frazeološka simfonija. Sodobni pogledi na frazeologijo Frazeološka simfonija. Sodobni pogledi na frazeologijo
-

Nataša Jakop (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.)
6. May 2013
Cover for Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih Pravopisna stikanja. Razprave o pravopisnih vprašanjih
-

Nataša Jakop (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.)
12. October 2012
Cover for Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758) Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758)
Linguistica et philologica 28

Kozma Ahačič
6. August 2012
Cover for Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja] Farmacevtski terminološki slovar [prva izdaja]
Slovarji

Marjeta Humar (ed.), Jelka Šmid - Korbar (ed.), Aleš Obreza (ed.)
30. January 2012
Cover for Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom [drugi natis] Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom [drugi natis]
-

Helena Dobrovoljc, Nataša Jakop
16. December 2011
Cover for Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije
Linguistica et philologica 26

Mojca Žagar Karer
16. September 2011
Cover for Intervjuji in polemike Intervjuji in polemike
Linguistica et philologica 25

Jože Toporišič
18. May 2011
Cover for Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja
Slovarji

Kozma Ahačič, Andreja Legan Ravnikar, Majda Merše, Jožica Narat, France Novak
22. March 2011
Cover for Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes Slovenska pravna terminologija. Od začetkov v 19. stoletju do danes
Lingua Slovenica 5

Mateja Jemec Tomazin
3. December 2010
Cover for Terminologija in sodobna terminografija Terminologija in sodobna terminografija
-

Nina Ledinek (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.), Marjeta Humar (ed.)
24. November 2009
Cover for Novejša slovenska leksika. V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri Novejša slovenska leksika. V povezavi s spletnimi jezikovnimi viri
-

Alenka Gložančev, Primož Jakopin, Mija Michelizza, Lučka Uršič, Andreja Žele
29. April 2009
1-50 of 61