Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

164 Titles

The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language is active in the fields of lexicology, lexicography, terminology, standardization of language and orthography, dialectology, etymology, onomastics, comparative, and historical linguistics. Members of the institute compile and publish comprehensive dictionaries and manuals for the Slovenian language, including Dictionary of the Slovenian Standard Language and the Slovenian Linguistic Atlas, collaborate in the creation of its Slavic and European counterparts, and develop related theories and technologies. In recent years, the institute is best known for Fran, the main Internet dictionary portal for the Slovenian language, which has been in existence since 2014. Fran integrates all the main Slovenian dictionaries as well as several additional resources, and is freely accessible on the World Wide Web. The Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language publishes Jezikoslovni zapiski and Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.

https://isjfr.zrc-sazu.si/

All Books

Osebni zaimki in nastajajoča slovenska knjižna norma

Linguistica et philologica 45
Alenka Jelovšek
6. May 2024

Slovensko kolesarsko izrazje. Leksikalni vidik

Lingua Slovenica 18
Urška Vranjek Ošlak
16. April 2024

Sociolingvistični spisi. Jezikoslovni spisi IV

Lingua Slovenica Fontes 4
Breda Pogorelec; Maja Bitenc, Marko Stabej
16. April 2024

ePravopis 2023

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
4. April 2024

Pravopisne kategorije ePravopisa 2023

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.), Manca Černivec (ed.)
4. April 2024

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2023

Rastoči slovarji
Marko Snoj
4. April 2024

Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini 2023

Rastoči slovarji
Andreja Žele
4. April 2024

Terminološki slovarji 2023

Rastoči slovarji
Simon Atelšek (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Jera Sitar (ed.), Mitja Trojar (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
4. April 2024

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2023

Rastoči slovarji
Matej Meterc (ed.), Andreja Žele (ed.), Mladen Uhlik (ed.), Marko Snoj (ed.), Maja Rotter (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Andrej Perdih (ed.), Matic Pavlič (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Mija Michelizza (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Nina Ledinek (ed.), Domen Krvina (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Boris Kern (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Nataša Jakop (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Duša Divjak Race (ed.)
4. April 2024

Šolski slovar slovenskega jezika 2023

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić (ed.)
4. April 2024

Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov 2023

Rastoči slovarji
Matej Meterc
4. April 2024

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 2023

Rastoči slovarji
Andreja Legan Ravnikar (ed.), Metod Čepar (ed.), Alenka Jelovšek (ed.), Eva Trivunović (ed.), Mitja Trojar (ed.)
4. April 2024

Normativnost v slovarjih slovenskega knjižnega jezika

Lingua Slovenica 17
Manca Černivec
19. March 2024

Rokopisna zbirka slovenskih krajevnih imen iz Metelkove zapuščine. Prva knjiga

Linguistica et philologica 44
Silvo Torkar; Drago Trpin
2. February 2024

Slovenski lingvistični atlas 3. Kmetovanje – orodja, opravila

Jezikovni atlasi
Jožica Škofic (ed.)
7. November 2023

Imena slovenskih psov

Slovarji
Marko Snoj; Marjetka Golež Kaučič, Nina Ledinek, Tone Smolej
30. September 2023

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Marko Snoj
22. February 2023

Sprotni slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Domen Krvina
22. February 2023

Šolski slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić
22. February 2023

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2022

Rastoči slovarji
Nina Ledinek (ed.), Andreja Žele (ed.), Mladen Uhlik (ed.), Marko Snoj (ed.), Maja Rotter (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Andrej Perdih (ed.), Matic Pavlič (ed.), Mija Michelizza (ed.), Matej Meterc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Domen Krvina (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Boris Kern (ed.), Nataša Jakop (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Duša Divjak Race (ed.), Manca Černivec (ed.)
22. February 2023

ePravopis 2022

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
20. February 2023

Kamnarski terminološki slovar

Slovarji
2. December 2022

Slovar izgovarjav OptiLEX

-
Jerneja Žganec Gros, Tanja Mirtič, Miroslav Romih, Kozma Ahačič
11. August 2022

Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. I Pisna znamenja, II Krajšave, Pripombe javne razprave

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
8. August 2022

Komentarji poglavij I–IV Pravopisa 8.0

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Marta Kocjan Barle, Nataša Jakop, Peter Weiss, Hotimir Tivadar
8. August 2022

Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. III Velika in mala začetnica, IV Prevzete besede in besedne zveze, Pripombe javne razprave

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
8. August 2022

Davčni terminološki slovar

Slovarji
Mateja Jemec Tomazin (ed.)
29. June 2022

Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Linguistica et philologica 43
Janoš Ježovnik
31. May 2022

Pravopis na zrnu graha

-
Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
1. April 2022

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2021

Rastoči slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Manca Černivec (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Duša Race (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
17. March 2022

Šolski slovar slovenskega jezika 2021

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić
17. March 2022

ePravopis 2021

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
17. March 2022

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2021

Rastoči slovarji
Marko Snoj
17. March 2022

Skladnja nadiškega in briškega narečja

Linguistica et philologica 42
Danila Zuljan Kumar
9. March 2022

Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki. Dvoje stebrov v raziskavah starih jezikov

Linguistica et philologica 41
Varja Cvetko Orešnik
24. November 2021

Veznik v slovenščini. Jezikoslovni spisi III

Lingua Slovenica Fontes 3
Breda Pogorelec
8. April 2021

ePravopis 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
6. March 2021

Pravopisne kategorije ePravopisa 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
6. March 2021

Sprotni slovar slovenskega jezika 2020

Rastoči slovarji
Domen Krvina
6. March 2021

Semantična prozodija. Leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki

Lingua Slovenica 16
Mojca Šorli
24. November 2020

Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske

Linguistica et philologica 40
Silvo Torkar
7. September 2020

Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen

Helena Dobrovoljc (ed.), Manca Černivec (ed.), Matjaž Geršič (ed.)
25. May 2020

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Duša Race (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
17. March 2020

Pravopisne kategorije ePravopisa 2019

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
17. March 2020

Oživljeni Vodnik. Razprave o Valentinu Vodniku

Linguistica et philologica 39
Alenka Jelovšek (ed.), Irena Orel (ed.), Andreja Legan Ravnikar (ed.)
20. December 2019

Krajevni govor Krope

Linguistica et philologica 38
Jožica Škofic
20. December 2019

Prostomorfemskost v slovenščini

Lingua Slovenica 15
Andreja Žele
5. July 2019
1-50 of 164