Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki. Dvoje stebrov v raziskavah starih jezikov

Authors

Varja Cvetko Orešnik

Knjiga prinaša izbor člankov, ki jih je avtorica objavila med letoma 1973 in 1996 v raznih periodičnih publikacijah. Del besedil obravnava slavistično, zlasti slovenistično problematiko in znotraj te predvsem jezik Brižinskih spomenikov, del pa indoiranistično, tudi v povezavi s slavistično, vse pa v luči diahronega jezikoslovja. Razvrstiti jih je mogoče v naslednje skupine: (1) etimološko, v kateri so z etimološkega stališča prvič, na novo ali dodatno osvetljene posamezne besede, (2) slovnično, v kateri so obravnavani posamezni glasovni in oblikoslovni pojavi, (3) besedila s problematiko predzgodovinskih slovansko-iranskih jezikovnih stikov in (4) besedila, ki obravnavajo problematiko slovenskosti Brižinskih spomenikov. Besedila so razvrščena po takem kronološkem redu, kot so izhajali izvirni članki. Knjigi sledita dva dodatka, in sicer seznam uporabljene literature z naslovom Združeni viri in Kazalo izbranih besed oblik in morfemov.

 

Downloads

Download data is not yet available.
24. November 2021

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

30.11.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-05-0583-9

Date of first publication (11)

24.11.2021

Physical Dimensions

168 mm x 240 mm
Hardback