Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies

19 Titles

The Institute of Slovenian Literature and Literary Studies is active in the study of old and new Slovenian literature, comparative literature, literary and cultural theory, the history and methodology of comparative studies, textual criticism, and scholarly editions of Slovenian literature. Following the development of digital humanities, the institute creates a digital repository of manuscripts and critical editions. This project, for example, has made it possible to access the Freising manuscripts on-line.

https://isllv.zrc-sazu.si

All Books

Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Studia litteraria 28
Marko Juvan (ed.)
24. September 2021

Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne

Studia litteraria 24
Darko Dolinar
22. November 2018

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela

Apes academicae 1
Monika Deželak Trojar
21. June 2017

Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna

Studia litteraria 23
Andraž Jež
16. November 2016

Prostori slovenske književnosti

Studia litteraria 20
Marko Juvan (ed.)
9. February 2016

Sodobne teorije pripovedi

Studia litteraria
Alenka Koron
9. April 2014

Svetovne književnosti in obrobja

Studia litteraria
Marko Juvan (ed.)
6. December 2012

Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja

Studia litteraria
Vita Žerjal-Pavlin
17. December 2008

Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk

Studia litteraria
Darko Dolinar (ed.), Marko Juvan (ed.)
20. November 2008

Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji

Studia litteraria
Peter Svetina
19. November 2007

Znanstvene izdaje in elektronski medij. Razprave

Studia litteraria
Matija Ogrin (ed.)
23. December 2005

Slovenski literarni prevod (1550–2000)

Studia litteraria
Majda Stanovnik
2. December 2005