Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies

19 Titles

The Institute of Slovenian Literature and Literary Studies is active in the study of old and new Slovenian literature, comparative literature, literary and cultural theory, the history and methodology of comparative studies, textual criticism, and scholarly editions of Slovenian literature. Following the development of digital humanities, the institute creates a digital repository of manuscripts and critical editions. This project, for example, has made it possible to access the Freising manuscripts on-line.

https://isllv.zrc-sazu.si

All Books

Cover for Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije
Studia litteraria 28

Marko Juvan (ed.)
24. September 2021
Cover for Slovenska literarna veda od  Trubarja do druge svetovne vojne Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne
Studia litteraria 24

Darko Dolinar
22. November 2018
Cover for Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela
Apes academicae 1

Monika Deželak Trojar
21. June 2017
Cover for Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna Stanko Vraz in nacionalizem. Od narobe Katona do narobe Prešerna
Studia litteraria 23

Andraž Jež
16. November 2016
Cover for Prostori slovenske književnosti Prostori slovenske književnosti
Studia litteraria 20

Marko Juvan (ed.)
9. February 2016
Cover for Sodobne teorije pripovedi Sodobne teorije pripovedi
Studia litteraria

Alenka Koron
9. April 2014
Cover for Svetovne književnosti in obrobja Svetovne književnosti in obrobja
Studia litteraria

Marko Juvan (ed.)
6. December 2012
Cover for Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja Lirski cikel v slovenski poeziji 19. in 20. stoletja
Studia litteraria

Vita Žerjal-Pavlin
17. December 2008
Cover for Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk
Studia litteraria

Darko Dolinar (ed.), Marko Juvan (ed.)
20. November 2008
Cover for Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji Kitične oblike v starejši slovenski posvetni poeziji
Studia litteraria

Peter Svetina
19. November 2007
Cover for Znanstvene izdaje in elektronski medij. Razprave Znanstvene izdaje in elektronski medij. Razprave
Studia litteraria

Matija Ogrin (ed.)
23. December 2005
Cover for Slovenski literarni prevod (1550–2000) Slovenski literarni prevod (1550–2000)
Studia litteraria

Majda Stanovnik
2. December 2005