Biološki inštitut Jovana Hadžija / Jovan Hadži Institute of Biology

10 Titles

The Jovan Hadži Institute of Biology is engaged in the conservation of Slovenia’s natural heritage, the systemization of its plants and animals, and general research into evolution, ecology, biogeography, and ethology. As a result of a number of important discoveries, the institute is world-renowned in the field of arachnology. The Jovan Hadži Institute of Biology publishes Hacquetia.

https://bijh.zrc-sazu.si

All Books

Čebele Slovenije

-
Andrej Gogala
1. June 2015

Forest Vegetation of Galičica Mountain Range in Macedonia

-
Vlado Matevski, Andraž Čarni, Oliver Avramoski, Nina Juvan, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Andrej Paušič, Urban Šilc
4. November 2011

Flora in vegetacija makedonske stepe / Flora and Vegetation of the Macedonian Steppe / Flora i vegetacija na makedonskata stepa

-
Vlado Matevski, Andraž Čarni, Mitko Kostadinovski, Petra Košir, Urban Šilc, Igor Zelnik
30. January 2009

Vegetacijska karta gozdnih združb Slovenije (s komentarjem), Ljubljana / The Vegetation Map of Forest Communities of Slovenia, Section Ljubljana. Merilo 1:50.000/Scale 1:50.000

-
Lojze Marinček (ed.), Andraž Čarni (ed.), Marjan Jarnjak (ed.), Petra Košir (ed.), Aleksander Marinšek (ed.), Urban Šilc (ed.), Igor Zelnik (ed.)
15. January 2007

Rastlinstvo Breginjskega kota

-
Boško Čušin
16. August 2006

Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)

-
Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan
15. September 2005