Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)

Authors

Tatjana Čelik
Rudi Verovnik
Stanislav Gomboc
Mojmir Lasan

Knjiga opisuje 13 evropsko pomembnih vrst metuljev, ki so navedene v Prilogi II Direktive o habitatih in živijo v Sloveniji, ter zanje predlagana ohranitvena območja na ozemlju Slovenije. Predstavljene so bistvene značilnosti evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000, stopnja ogroženosti metuljev v Evropi in vzroki za upadanje številčnosti njihovih populacij v zadnjih desetletjih, vloga Slovenije pri ohranjanju ogroženih vrst metuljev in njihovih bivališč na ozemlju Evrope.

 

Downloads

Download data is not yet available.
15. September 2005

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-511-6

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6500-95-3

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback