Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)

Authors

Tatjana Čelik, Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan

Knjiga opisuje 13 evropsko pomembnih vrst metuljev, ki so navedene v Prilogi II Direktive o habitatih in živijo v Sloveniji, ter zanje predlagana ohranitvena območja na ozemlju Slovenije. Predstavljene so bistvene značilnosti evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000, stopnja ogroženosti metuljev v Evropi in vzroki za upadanje številčnosti njihovih populacij v zadnjih desetletjih, vloga Slovenije pri ohranjanju ogroženih vrst metuljev in njihovih bivališč na ozemlju Evrope.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Natura 2000 v Sloveniji, metulji (Lepidoptera)
Published
15. September 2005
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-511-6

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6500-95-3
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Paperback