-

290 Titles

These are stand-alone publications, they do not belong in any of the book series.

All Books

Uvod v epigrafiko srednjega in zgodnjega novega veka

-
Rudolf M. Kloos; Gregor Pobežin, Matej Hriberšek, Živa Borak
14. June 2024

Arheologija okoliša i paleoekologija. Palinologija, arheobotanika, arheozoologija, geoarheologija

-
Maja Andrič, Tjaša Tolar, Siniša Radović, Borut Toškan, Katarina Gerometta
11. June 2024

Until I Become Home. A collaborative newspaper publication

-
Zied Abdellaoui (ed.), Jošt Franko (ed.)
30. May 2024

Epidemije in zdravstvo. Zgodovinski pregled

-
Katarina Keber (ed.)
30. April 2024

Ledinska imena Slovenskega Porabja

-
Matjaž Geršič, Mojca Kumin Horvat, Primož Pipan, Martin Ropoš, Manca Volk Bahun
11. March 2024

Narodna in univerzitetna knjižnica

-
Damjan Prelovšek
27. December 2022
Javnozdravstveni izzivi demence

Javnozdravstveni izzivi demence

-
Barbara Lovrečič (ed.), Mercedes Lovrečič (ed.)
20. December 2022

Molitev za Jasenovac

-
Branko Šömen
30. November 2022

Social Impact in Arts and Culture. The Diverse Lives of a Concept

-
Iva Kosmos (ed.), Martin Pogačar (ed.)
23. August 2022

Slovar izgovarjav OptiLEX

-
Jerneja Žganec Gros, Tanja Mirtič, Miroslav Romih, Kozma Ahačič
11. August 2022

Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. I Pisna znamenja, II Krajšave, Pripombe javne razprave

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
8. August 2022

Komentarji poglavij I–IV Pravopisa 8.0

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Marta Kocjan Barle, Nataša Jakop, Peter Weiss, Hotimir Tivadar
8. August 2022

Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. III Velika in mala začetnica, IV Prevzete besede in besedne zveze, Pripombe javne razprave

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
8. August 2022

Nevidno življenje odpadkov

-
Dan Podjed (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.)
27. January 2022

Dediščina v akciji. Poti in načini vključevanja mladih v ohranjanje in interpretacijo dediščine

-
Jasna Fakin Bajec, Martin Pogačar, Matevž Štraus, Melita Lemut Bajec
15. January 2022

Baseline Survey on Multilingual and Transdisciplinary Urban Arts Education

-
Daša Ličen (ed.), Mojca Kovačič (ed.), Marjeta Pisk (ed.), Andrej Tomazin (ed.)
17. December 2021

Gašper Križnik: Sveti Coprijan. Pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice

-
Monika Kropej Telban (ed.), Breda Podbrežnik Vukmir (ed.)
8. July 2020

A Biographical Bibliography

-
Trevor Shaw, Christine Ballinger
5. June 2020

Endpublikation Urban Diversity

-
Špela Kastelic (ed.), Barbara Beznec (ed.), Jure Gombač (ed.)
31. May 2020

Zaključna publikacija Urban Diversity

-
Špela Kastelic (ed.), Barbara Beznec (ed.), Jure Gombač (ed.)
31. May 2020
1-50 of 290