- (131 books)
view series page

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae (42 books)
Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology
view series page

Geografija Slovenije (36 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
view series page

Georitem (31 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
view series page

Prostor, kraj, čas (17 books)
Inštitut za antropološke in prostorske študije / Institute of Anthropological and Spatial Studies
view series page

Rastoči slovarji (14 books)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
view series page

Linguistica et philologica (12 books)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
view series page

Studia litteraria (11 books)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies
view series page

Carsologica (10 books)
Inštitut za raziskovanje krasa / Karst Research Institute
view series page

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae (10 books)
Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology
view series page

Historični seminar (9 books)
view series page

Lingua Slovenica (8 books)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
view series page

GIS v Sloveniji (7 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
Inštitut za antropološke in prostorske študije / Institute of Anthropological and Spatial Studies
view series page

Migracije (7 books)
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute
view series page

Regionalni razvoj (7 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
view series page

Slovarji (7 books)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
view series page

Studia mythologica Slavica – Supplementa (7 books)
Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology
Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
view series page

CAPAcities (5 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
view series page

Kulturni spomin (5 books)
Inštitut za kulturne in spominske študije / Institute of Culture and Memory Studies
view series page

Thesaurus memoriae / Fontes (5 books)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute
view series page

Naravne nesreče (4 books)
Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
view series page

Opera ethnologica Slovenica (3 books)
Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
view series page

Umetnine v žepu (3 books)
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History
view series page

Moj zvezek (2 books)
Inštitut za kulturne in spominske študije / Institute of Culture and Memory Studies
view series page

Monumenta artis musicæ Sloveniæ (2 books)
Muzikološki inštitut / Institute of Musicology
view series page

Opera Instituti Artis Historiae (2 books)
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History
view series page

Slovenski pravljičarji (2 books)
Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
view series page

ZRC (2 books)
view series page

Apes academicae (1 book)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies
view series page

Historia scientiae (1 book)
Založba ZRC
view series page

Jezikovni atlasi (1 book)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
view series page

SHT (1 book)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute
view series page

Women's Creativity (1 book)
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta / France Stele Institute of Art History
view series page

Življenja in dela / Kulturnozgodovinske študije (1 book)
Inštitut za kulturno zgodovino / Institute of Cultural History
view series page