Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu

Authors

Nataša Gliha Komac (ed.)
https://orcid.org/0000-0001-9762-0676

Strokovna monografija je zasnovana na empiričnih izsledkih ciljnega raziskovalnega projekta Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, ki sta ga financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za kulturo RS. Gre za rezultat prve faze obsežnega in kompleksno zasnovanega projekta, v kateri je dejavno sodelovalo 35 raziskovalcev in pri kateri so bili sistematično pregledani in ovrednoteni zakonodajni in drugi pravno veljavni dokumenti, ki določajo in usmerjajo jezikovne rabe in prakse jezikovnih uporabnikov v RS in uporabnikov slovenskega jezika zunaj nje, in sicer po različnih področjih. Monografija je razdeljena na tri ključna področja naslovnikov slovenske jezikovne politike, in sicer: javna raba slovenščine na območju RS, javna raba slovenščine v sosednjih državah in po svetu ter raba drugih jezikov na območju RS. Posebno poglavje je namenjeno jezikovnemu opisu in jezikovni opremljenosti slovenščine. Besedilo lahko služi kot strokovna podlaga oziroma izhodišče za nadaljnje raziskave, pa tudi kot sistematičen pregled pravne in programske ureditve po posameznih področjih.
 

 

Downloads

Download data is not yet available.
25. May 2018

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0089-6

Details about the available publication format: Biblos (epub)

Biblos (epub)

ISBN-13 (15)

978-961-05-0183-1

Publication date (01)

17.07.2019