Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

63 Titles

The Institute of Archaeology is active in the fields of prehistory, archaeology of the Roman period and Middle Ages, Roman epigraphy and ancient literary sources, palynology, archaeobotany, and archaeozoology. The understanding of Neanderthal man was fundamentally transformed by the Institute’s discovery of the Divje babe flute. The Institute of Archaeology publishes Arheološki vestnik and Studia mythologica Slavica (with Institute of Slovenian Ethnology).

https://iza2.zrc-sazu.si

All Books

Cover for Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva
Andrej Pleterski, Janja Rihter
12. May 2020
Cover for Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič
31. March 2020
Cover for Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42

Benjamin Štular (ed.)
16. March 2020
Cover for Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40

Jana Horvat (ed.), Irena Lazar (ed.), Andrej Gaspari (ed.)
11. February 2020
Cover for Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39

Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
3. February 2020
Cover for Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Sneža Tecco Hvala (ed.), Janez Dular (ed.)
24. September 2018
Cover for Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 9

Edisa Lozić
12. June 2018
Cover for Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36

Sneža Tecco Hvala (ed.)
27. July 2017
Cover for Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 1

Andrej Pleterski (ed.), Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
21. December 2016
Cover for Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Lucija Grahek
16. September 2016
Cover for The Roman army between the Alps and the Adriatic The Roman army between the Alps and the Adriatic
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31 / Studia Alpium et Adriae 1

Jana Horvat (ed.)
16. September 2016
Cover for Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija
-

Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan
24. February 2016
Cover for Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva Iz nevidne strani neba. Razkrite skrivnosti staroverstva
Studia mythologica Slavica – Supplementa 12

Pavel Medvešček - Klančar
16. November 2015
Cover for Smlednik Castle Smlednik Castle
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Benjamin Štular (ed.)
15. April 2015
Cover for The Disappearing Tombstone and Other Stories from Emona The Disappearing Tombstone and Other Stories from Emona
-

Marjeta Šašel Kos
24. February 2015
Cover for Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone
-

Marjeta Šašel Kos
24. February 2015
Cover for Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe
Studia mythologica Slavica – Supplementa 10

Andrej Pleterski
17. November 2014
Cover for Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30

Sneža Tecco-Hvala (ed.)
21. June 2014
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7

Mateja Belak (ed.)
17. June 2014
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Milan Sagadin
17. June 2014
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Mateja Belak (ed.)
9. December 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
11. September 2013
Cover for The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Andrej Pleterski
30. May 2013
Cover for Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27

Janez Dular
15. February 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013
Cover for V siju mesečine [prvi natis]. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice V siju mesečine [prvi natis]. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice
Studia mythologica Slavica – Supplementa 5

Boris Čok
4. September 2012
Cover for Dolgoročne spremembe okolja 1 Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Maja Andrič (ed.)
27. July 2012
Cover for Spaha Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Anton Velušček (ed.)
27. July 2011
Cover for Perunovo koplje Perunovo koplje
Studia mythologica Slavica – Supplementa 4

Andrej Pleterski (ed.), Tomo Vinšćak (ed.)
27. July 2011
Cover for Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae Dela Inštituta za arheologijo 1

Andrej Pleterski
21. March 2011
Cover for Mirila. Kulturni fenomen Mirila. Kulturni fenomen
-

Andrej Pleterski, Katja Hrobat, Radomir Jurić, Mario Katić, Mario Šlaus, Benjamin Štular, Mirjana Trošelj, Tomo Vinšćak
8. September 2010
Cover for Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Benjamin Štular
3. March 2009
Cover for Sporočila prostora. Arhe: arheologija – arhitektura Sporočila prostora. Arhe: arheologija – arhitektura
-

Darko Likar, Aleksander Ostan, Andrej Pleterski, Janko Rožič, Benjamin Štular
7. November 2008
1-50 of 63