Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

74 Titles

The Institute of Archaeology is active in the fields of prehistory, archaeology of the Roman period and Middle Ages, Roman epigraphy and ancient literary sources, palynology, archaeobotany, and archaeozoology. The understanding of Neanderthal man was fundamentally transformed by the Institute’s discovery of the Divje babe flute. The Institute of Archaeology publishes Arheološki vestnik and Studia mythologica Slavica (with Institute of Slovenian Ethnology).

https://iza2.zrc-sazu.si

All Books

Arheologija okoliša i paleoekologija. Palinologija, arheobotanika, arheozoologija, geoarheologija

-
Maja Andrič, Tjaša Tolar, Siniša Radović, Borut Toškan, Katarina Gerometta
11. June 2024

Roman urban landscape. Towns and minor settlements form Aquileia to the Danube

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 47
Stefan Groh (ed.), Karl Strobel (ed.), Mateja Belak (ed.), Jana Horvat (ed.)
1. March 2024

Between Ravenna and Constantinople. Rethinking Late Antique Settlement Patterns

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 46
Slavko Ciglenečki
9. May 2023

The Roman conquest beyond Aquileia (II-I centuries BC)

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 45
Jana Horvat (ed.), Mateja Belak (ed.), Federico Bernardini (ed.)
8. March 2023

The lake-dwelling phenomenon

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13
Katia F. Achino, Anton Velušček
30. June 2022

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12
Mateja Belak (ed.)
13. October 2021

Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11
Edisa Lozić
13. April 2021

Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10
18. January 2021

Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43
Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020

Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva

Andrej Pleterski, Janja Rihter
12. May 2020

Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41
Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič
31. March 2020

Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42
Benjamin Štular (ed.)
16. March 2020

Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40
Jana Horvat (ed.), Irena Lazar (ed.), Andrej Gaspari (ed.)
11. February 2020

Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39
Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
3. February 2020

Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34
Sneža Tecco Hvala (ed.), Janez Dular (ed.)
24. September 2018

Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 9
Edisa Lozić
12. June 2018

Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36
Sneža Tecco Hvala (ed.)
27. July 2017

Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 1
Andrej Pleterski (ed.), Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
21. December 2016

Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32
Lucija Grahek
16. September 2016

The Roman army between the Alps and the Adriatic

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31 / Studia Alpium et Adriae 1
Jana Horvat (ed.)
16. September 2016

Okoljska arheologija in paleoekologija. Palinologija, arheobotanika in arheozoologija

-
Maja Andrič, Tjaša Tolar, Borut Toškan
24. February 2016

Smlednik Castle

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8
Benjamin Štular (ed.)
15. April 2015

The Disappearing Tombstone and Other Stories from Emona

-
Marjeta Šašel Kos
24. February 2015

Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone

-
Marjeta Šašel Kos
24. February 2015

Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe

Studia mythologica Slavica – Supplementa 10
Andrej Pleterski
17. November 2014

Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30
Sneža Tecco-Hvala (ed.)
21. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6
Milan Sagadin
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7
Mateja Belak (ed.)
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5
Mateja Belak (ed.)
9. December 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
11. September 2013

The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28
Andrej Pleterski
30. May 2013

Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 27
Janez Dular
15. February 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

V siju mesečine. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice

Studia mythologica Slavica – Supplementa 5
Boris Čok
4. September 2012

Dolgoročne spremembe okolja 1

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25
Maja Andrič (ed.)
27. July 2012

Spaha

Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22
Anton Velušček (ed.)
27. July 2011

Perunovo koplje

Studia mythologica Slavica – Supplementa 4
Andrej Pleterski (ed.), Tomo Vinšćak (ed.)
27. July 2011

Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae Dela Inštituta za arheologijo 1
Andrej Pleterski
21. March 2011
1-50 of 74