Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953

Authors

Mateja Belak (ed.)

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire. Gre za tisto dokumentacijo, ki je nastala bodisi ob izkopavanjih in se je ohranila, bodisi pozneje na podlagi terenske dokumentacije in najdb, ki se niso ohranile. Grobišče Župna cerkev v Kranju ima preko 2500 arheološko raziskanih grobov iz časa od 7. st. do 18. st., zato se po velikosti in času trajanja neprekinjenega pokopavanja uvršča med največja srednjeveška grobišča v Evropi. Skoraj polovica teh grobov pripada zgodnjesrednjeveškemu obdobju. Gradivo obsega preko 1100 predmetov, za antropološko analizo je na voljo preko 700 okostij, ki jih hrani Gorenjski muzej v Kranju.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

 

Downloads

Download data is not yet available.
31. January 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-423-2