Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

128 Titles

The Anton Melik Geographical Institute is engaged in the study of physical geography and natural disasters, human geography and regional planning, regional geography, environmental protection, geographical terminology and geographical names, geographical information systems, and thematic cartography. The Anton Melik Geographical Institute publishes Acta geographica Slovenica / Geografski vestnik.

https://giam.zrc-sazu.si

All Books

Cover for Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri
Regionalni razvoj 8

Katarina Polajnar Horvat (ed.), Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
3. December 2021
Cover for Sporna imena naselij v Sloveniji Sporna imena naselij v Sloveniji
Georitem 32

Drago Perko, Matjaž Geršič
13. May 2021
Cover for Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape
CAPAcities 5

Daniela Ribeiro
16. September 2020
Cover for Domači odzivi na globalne izzive Domači odzivi na globalne izzive
Naravne nesreče 5

Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Erik Logar (ed.)
11. September 2020
Cover for Modeliranje pokrajine Modeliranje pokrajine
GIS v Sloveniji 15

Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
9. September 2020
Cover for Pokrajinska imena kot dejavnik identitete Pokrajinska imena kot dejavnik identitete
Geografija Slovenije 36

Matjaž Geršič
5. June 2020
Cover for Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen
Helena Dobrovoljc (ed.), Manca Černivec (ed.), Matjaž Geršič (ed.)
25. May 2020
Cover for Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi
CAPAcities 4

David Bole (ed.)
28. February 2020
Cover for Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine
Mirna Draženović (ed.), Aleš Smrekar (ed.)
25. February 2020
Cover for Demografske spremembe in regionalni razvoj Demografske spremembe in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 7

Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
21. October 2019
Cover for Družbeni učinki urbanega kmetijstva Družbeni učinki urbanega kmetijstva
Georitem 31

Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović
18. April 2019
Cover for Lastniki gozdov v Sloveniji Lastniki gozdov v Sloveniji
Georitem 30

Peter Kumer
15. February 2019
Cover for Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Georitem 29

Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek
4. February 2019
Cover for The Good Practices Catalogue of Participatory Urban Agriculture The Good Practices Catalogue of Participatory Urban Agriculture
-

Jani Kozina, Peter Kumer, Saša Poljak Istenič, Mateja Šmid Hribar
29. September 2018
Cover for Pokrajina v visoki ločljivosti Pokrajina v visoki ločljivosti
GIS v Sloveniji 14

Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
14. September 2018
Cover for Triglav 240 Triglav 240
-

Matija Zorn (ed.), Peter Mikša (ed.), Irena Lačen Benedičič (ed.), Matej Ogrin (ed.), Ana Marija Kunstelj (ed.)
4. July 2018
Cover for Catalogue of Good Practices of Sustainable Culinary Heritage Experiences in Mediterranean Area Catalogue of Good Practices of Sustainable Culinary Heritage Experiences in Mediterranean Area
-

Peter Kumer (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
18. February 2018
Cover for Prostor, regija, razvoj Prostor, regija, razvoj
Regionalni razvoj 6

Damjan Kavaš, Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković
3. November 2017
Cover for Terraced Landscapes Terraced Landscapes
-

Drago Kladnik (ed.)
9. August 2017
Cover for Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
Naravne nesreče 4

Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Jure Tičar (ed.)
21. March 2017
Cover for Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
Georitem 28

Jernej Tiran
19. December 2016
Cover for Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
Geografija Slovenije 35

Jani Kozina
9. December 2016
Cover for Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
Geografija Slovenije 34

Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar
7. November 2016
Cover for Digitalni podatki Digitalni podatki
GIS v Sloveniji 13

Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
15. September 2016
Cover for Globalni izzivi in regionalni razvoj Globalni izzivi in regionalni razvoj
Regionalni razvoj 5

Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
13. November 2015
Cover for Dolina Triglavskih jezer Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro
12. August 2015
Cover for Okolju prijazno vedenje Okolju prijazno vedenje
Georitem 26

Katarina Polajnar Horvat
10. August 2015
Cover for Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

David Bole
25. February 2015
Cover for Triglavski ledenik Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn
20. November 2014
Cover for Skrb za pitno vodo Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret
10. November 2014
Cover for Rudolf Badjura. Življenje in delo Rudolf Badjura. Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
6. November 2014
Cover for Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Geografija Slovenije 28

Rok Ciglič
30. October 2014
Cover for Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino
CAPAcities 3

Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
22. September 2014
Cover for Digitalni prostor Digitalni prostor
GIS v Sloveniji 12

Rok Ciglič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
5. September 2014
Cover for Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
Georitem 24

Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
25. August 2014
Cover for Upravljanje območij s kulturno dediščino Upravljanje območij s kulturno dediščino
CAPAcities 2

Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
10. July 2014
Cover for Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe
-

Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
30. June 2014
Cover for Poimenovanja Piranskega zaliva Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič
18. June 2014
Cover for (Ne)prilagojeni (Ne)prilagojeni
Naravne nesreče 3

Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Miha Pavšek (ed.), Rok Ciglič (ed.)
16. April 2014
Cover for Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
26. February 2014
Cover for Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij
-

David Bole (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Jani Kozina (ed.), Primož Pipan (ed.)
15. December 2013
Cover for Le sinergie tra cultura e turismo per lo sviluppo delle aree rurali Le sinergie tra cultura e turismo per lo sviluppo delle aree rurali
-

David Bole, Mateja Šmid Hribar, Jani Kozina, Primož Pipan
15. December 2013
Cover for Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
Georitem 22

Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
8. November 2013
Cover for Nove razvojne perspektive Nove razvojne perspektive
Regionalni razvoj 4

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
18. October 2013
1-50 of 128