Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

148 Titles

The Anton Melik Geographical Institute is engaged in the study of physical geography and natural disasters, human geography and regional planning, regional geography, environmental protection, geographical terminology and geographical names, geographical information systems, and thematic cartography. The Anton Melik Geographical Institute publishes Acta geographica Slovenica / Geografski vestnik.

https://giam.zrc-sazu.si

All Books

Zemljepisna imena Slovenskega Porabja

Georitem 33
Matjaž Geršič, Mojca Kumin Horvat, Erik Logar, Drago Perko, Primož Pipan
11. March 2024

Ledinska imena Slovenskega Porabja

-
Matjaž Geršič, Mojca Kumin Horvat, Primož Pipan, Martin Ropoš, Manca Volk Bahun
11. March 2024

Priročnik za identifikacijo, ocenjevanje in kartiranje ekosistemskih storitev

Suzana Vurunić, Anže Japelj, Mateja Šmid Hribar, Ilona Rac
8. January 2024

Zeleni prehod na regionalni ravni

Regionalni razvoj 9
Katarina Polajnar Horvat (ed.), Maruša Goluža (ed.), Janez Nared (ed.)
23. October 2023

Spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij v Sloveniji

Geografija Slovenije 38
Janez Nared, Peter Repolusk, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Gašper Mrak
12. October 2022

Preteklost in prihodnost

GIS v Sloveniji 16
Mateja Breg Valjavec (ed.), Rok Ciglič (ed.), Špela Čonč (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
16. September 2022

Regionalni razvoj včeraj, danes, jutri

Regionalni razvoj 8
Katarina Polajnar Horvat (ed.), Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
3. December 2021

Sporna imena naselij v Sloveniji

Georitem 32
Drago Perko, Matjaž Geršič
13. May 2021

Bela krajina. Sustainability in a Karst Landscape

CAPAcities 5
Daniela Ribeiro
16. September 2020

Domači odzivi na globalne izzive

Naravne nesreče 5
Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Erik Logar (ed.)
11. September 2020

Modeliranje pokrajine

GIS v Sloveniji 15
Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
9. September 2020

Pokrajinska imena kot dejavnik identitete

Geografija Slovenije 36
Matjaž Geršič
5. June 2020

Živim v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom. O spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen

Helena Dobrovoljc (ed.), Manca Černivec (ed.), Matjaž Geršič (ed.)
25. May 2020

Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi

CAPAcities 4
David Bole (ed.)
28. February 2020

Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine

Mirna Draženović (ed.), Aleš Smrekar (ed.)
25. February 2020

Demografske spremembe in regionalni razvoj

Regionalni razvoj 7
Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
21. October 2019

Družbeni učinki urbanega kmetijstva

Georitem 31
Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović
18. April 2019

Lastniki gozdov v Sloveniji

Georitem 30
Peter Kumer
15. February 2019

Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Georitem 29
Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek
4. February 2019

The Good Practices Catalogue of Participatory Urban Agriculture

-
Jani Kozina, Peter Kumer, Saša Poljak Istenič, Mateja Šmid Hribar
29. September 2018

Pokrajina v visoki ločljivosti

GIS v Sloveniji 14
Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
14. September 2018

Triglav 240

-
Matija Zorn (ed.), Peter Mikša (ed.), Irena Lačen Benedičič (ed.), Matej Ogrin (ed.), Ana Marija Kunstelj (ed.)
4. July 2018

Catalogue of Good Practices of Sustainable Culinary Heritage Experiences in Mediterranean Area

-
Peter Kumer (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
18. February 2018

Prostor, regija, razvoj

Regionalni razvoj 6
3. November 2017

Terraced Landscapes

-
Drago Kladnik (ed.)
9. August 2017

Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče

Naravne nesreče 4
Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Jure Tičar (ed.)
21. March 2017

Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani

Georitem 28
Jernej Tiran
19. December 2016

Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji

Geografija Slovenije 35
Jani Kozina
9. December 2016

Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu

Geografija Slovenije 34
Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar
7. November 2016

Digitalni podatki

GIS v Sloveniji 13
Rok Ciglič (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
15. September 2016

Globalni izzivi in regionalni razvoj

Regionalni razvoj 5
Janez Nared (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
13. November 2015

Dolina Triglavskih jezer

Geografija Slovenije 32
Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro
12. August 2015

Okolju prijazno vedenje

Georitem 26
Katarina Polajnar Horvat
10. August 2015

Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji

Georitem 25
David Bole
25. February 2015

Triglavski ledenik

Geografija Slovenije 30
Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn
20. November 2014

Skrb za pitno vodo

Geografija Slovenije 31
Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret
10. November 2014

Rudolf Badjura. Življenje in delo

Geografija Slovenije 29
Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
6. November 2014

Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om

Geografija Slovenije 28
Rok Ciglič
30. October 2014

Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino

CAPAcities 3
Janez Nared (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
22. September 2014

Digitalni prostor

GIS v Sloveniji 12
Rok Ciglič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
5. September 2014
1-50 of 148