Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

128 Titles

The Anton Melik Geographical Institute is engaged in the study of physical geography and natural disasters, human geography and regional planning, regional geography, environmental protection, geographical terminology and geographical names, geographical information systems, and thematic cartography. The Anton Melik Geographical Institute publishes Acta geographica Slovenica / Geografski vestnik.

https://giam.zrc-sazu.si

All Books

Cover for The synergy of culture and tourism for the development of rural areas The synergy of culture and tourism for the development of rural areas
-

David Bole (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Jani Kozina (ed.)
7. October 2013
Cover for Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Mateja Breg Valjavec
29. July 2013
Cover for Slovenska imena držav Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Drago Kladnik, Drago Perko
26. July 2013
Cover for 2Bparks MAINSTREAM 2Bparks MAINSTREAM
-

Aleš Smrekar (ed.), Jernej Tiran (ed.)
12. June 2013
Cover for Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Nika Razpotnik Visković
18. April 2013
Cover for Slovenski eksonimi Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
29. January 2013
Cover for Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Georitem 20

Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
18. December 2012
Cover for Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 / Carte des Provinces illyriennes de 1812 Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 / Carte des Provinces illyriennes de 1812
-

Primož Gašperič (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.), Janez Šumrada (ed.)
19. November 2012
Cover for Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012 Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012
GIS v Sloveniji 11

Rok Ciglič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
10. September 2012
Cover for Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Georitem 19

Marjan Ravbar, Jani Kozina
18. June 2012
Cover for Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 23

Bojan Erhartič
5. June 2012
Cover for Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Geografija Slovenije 22

Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver
16. December 2011
Cover for Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
Georitem 18

Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič
13. December 2011
Cover for Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Georitem 17

Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
24. October 2011
Cover for Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji
Regionalni razvoj 3

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. October 2011
Cover for Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Georitem 16

Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar
30. July 2011
Cover for Pokrajinske predstave o slovenski Istri Pokrajinske predstave o slovenski Istri
Georitem 15

Mimi Urbanc
4. May 2011
Cover for Innovative Policies for Alpine Towns. Alpine space small local urban centres innovative pack Innovative Policies for Alpine Towns. Alpine space small local urban centres innovative pack
CAPAcities

David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin
21. March 2011
Cover for Neodgovorna odgovornost Neodgovorna odgovornost
Naravne nesreče 2

Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Miha Pavšek (ed.)
21. March 2011
Cover for Prometna dostopnost v Sloveniji Prometna dostopnost v Sloveniji
Georitem 14

Jani Kozina
6. January 2011
Cover for Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010 Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010
GIS v Sloveniji 10

Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
6. October 2010
Cover for Od razumevanja do upravljanja Od razumevanja do upravljanja
Naravne nesreče 1

Blaž Komac (ed.), Matija Zorn (ed.), Miha Pavšek (ed.), Polona Pagon (ed.)
15. January 2010
Cover for Na prelomnici. Razvojna vprašanja občine Idrija Na prelomnici. Razvojna vprašanja občine Idrija
CAPAcities 1

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
24. December 2009
Cover for Vrtičkarstvo v Ljubljani Vrtičkarstvo v Ljubljani
Geografija Slovenije 21

Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
15. October 2009
Cover for Razvojni izzivi Slovenije Razvojni izzivi Slovenije
Regionalni razvoj 2

Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. September 2009
Cover for Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Georitem 13

Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik
14. August 2009
Cover for Prostorska in razvojna vprašanja Alp Prostorska in razvojna vprašanja Alp
Georitem 12

Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared
1. June 2009
Cover for Dnevna mobilnost v Sloveniji Dnevna mobilnost v Sloveniji
Georitem 11

Matej Gabrovec, David Bole
15. April 2009
Cover for Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Georitem 10

Janez Nared, Damjan Kavaš
15. April 2009
Cover for Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Georitem 9

Marjan Ravbar
25. February 2009
Cover for Erozijski procesi v slovenski Istri Erozijski procesi v slovenski Istri
Geografija Slovenije 18

Matija Zorn
16. February 2009
Cover for Zemeljski plazovi v Sloveniji Zemeljski plazovi v Sloveniji
Georitem 8

Matija Zorn, Blaž Komac
29. January 2009
Cover for Geografski vidiki poplav v Sloveniji Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Geografija Slovenije 20

Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
16. December 2008
Cover for Ekonomska preobrazba slovenskih mest Ekonomska preobrazba slovenskih mest
Geografija Slovenije 19

David Bole
20. November 2008
Cover for Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008 Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008
GIS v Sloveniji 9

Marjan Čeh (ed.), David Hladnik (ed.), Marko Krevs (ed.), Drago Perko (ed.), Tomaž Podobnikar (ed.), Nika Razpotnik (ed.), Zoran Stančič (ed.), Matija Zorn (ed.)
18. September 2008
Cover for Gnojišča na Ljubljanskem polju Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Aleš Smrekar, Drago Kladnik
15. July 2008
Cover for Terasirana pokrajina Goriških brd Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
13. February 2008
Cover for Geografski vidiki ustvarjalnosti Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Marjan Ravbar, David Bole
20. December 2007
Cover for Slovenia in Focus Slovenia in Focus
-

Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
20. December 2007
Cover for Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Aleš Smrekar, Drago Kladnik
28. November 2007
Cover for Pobočni procesi in človek Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Blaž Komac, Matija Zorn
28. November 2007
Cover for Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
28. November 2007
51-100 of 128