Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

142 Titles

The Anton Melik Geographical Institute is engaged in the study of physical geography and natural disasters, human geography and regional planning, regional geography, environmental protection, geographical terminology and geographical names, geographical information systems, and thematic cartography. The Anton Melik Geographical Institute publishes Acta geographica Slovenica / Geografski vestnik.

https://giam.zrc-sazu.si

All Books

Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin

Georitem 23
Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
26. February 2014

Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij

-
David Bole (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Jani Kozina (ed.), Primož Pipan (ed.)
15. December 2013

Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja

Georitem 22
Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
8. November 2013

Nove razvojne perspektive

Regionalni razvoj 4
Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.), Nika Razpotnik Visković (ed.)
18. October 2013

The synergy of culture and tourism for the development of rural areas

-
David Bole (ed.), Mateja Šmid Hribar (ed.), Jani Kozina (ed.)
7. October 2013

Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah

Geografija Slovenije 26
Mateja Breg Valjavec
29. July 2013

Slovenska imena držav

Geografija Slovenije 25
Drago Kladnik, Drago Perko
26. July 2013

2Bparks MAINSTREAM

-
Aleš Smrekar (ed.), Jernej Tiran (ed.)
12. June 2013

Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij

Georitem 21
Nika Razpotnik Visković
18. April 2013

Slovenski eksonimi

Geografija Slovenije 24
Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
29. January 2013

Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji

Georitem 20
Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
18. December 2012

Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 / Carte des Provinces illyriennes de 1812

-
Primož Gašperič (ed.), Milan Orožen Adamič (ed.), Janez Šumrada (ed.)
19. November 2012

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011–2012

GIS v Sloveniji 11
Rok Ciglič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
10. September 2012

Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji

Georitem 19
Marjan Ravbar, Jani Kozina
18. June 2012

Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer

Geografija Slovenije 23
Bojan Erhartič
5. June 2012

Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica

Geografija Slovenije 22
Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver
16. December 2011

Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi

Georitem 18
Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič
13. December 2011

Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana

Georitem 17
Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
24. October 2011

Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji

Regionalni razvoj 3
Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. October 2011

Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Georitem 16
Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar
30. July 2011

Pokrajinske predstave o slovenski Istri

Georitem 15
Mimi Urbanc
4. May 2011

Neodgovorna odgovornost

Naravne nesreče 2
Matija Zorn (ed.), Blaž Komac (ed.), Rok Ciglič (ed.), Miha Pavšek (ed.)
21. March 2011

Innovative Policies for Alpine Towns. Alpine space small local urban centres innovative pack

CAPAcities
David Bole, Diana Giudici, Gilles Novarina, Janez Nared, Luca Tomasini, Luisa Pedrazzini, Maddalena Micheletto, Paolo Pileri, René Guerin
21. March 2011

Prometna dostopnost v Sloveniji

Georitem 14
Jani Kozina
6. January 2011

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010

GIS v Sloveniji 10
Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
6. October 2010

Od razumevanja do upravljanja

Naravne nesreče 1
Blaž Komac (ed.), Matija Zorn (ed.), Miha Pavšek (ed.), Polona Pagon (ed.)
15. January 2010

Na prelomnici. Razvojna vprašanja občine Idrija

CAPAcities 1
Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
24. December 2009

Vrtičkarstvo v Ljubljani

Geografija Slovenije 21
Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
15. October 2009

Razvojni izzivi Slovenije

Regionalni razvoj 2
Janez Nared (ed.), Drago Perko (ed.)
21. September 2009

Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji

Georitem 13
Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik
14. August 2009

Prostorska in razvojna vprašanja Alp

Georitem 12
Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared
1. June 2009

Dnevna mobilnost v Sloveniji

Georitem 11
Matej Gabrovec, David Bole
15. April 2009

Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji

Georitem 10
Janez Nared, Damjan Kavaš
15. April 2009

Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe

Georitem 9
Marjan Ravbar
25. February 2009

Erozijski procesi v slovenski Istri

Geografija Slovenije 18
Matija Zorn
16. February 2009

Zemeljski plazovi v Sloveniji

Georitem 8
Matija Zorn, Blaž Komac
29. January 2009

Geografski vidiki poplav v Sloveniji

Geografija Slovenije 20
Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
16. December 2008

Ekonomska preobrazba slovenskih mest

Geografija Slovenije 19
David Bole
20. November 2008

Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008

GIS v Sloveniji 9
Marjan Čeh (ed.), David Hladnik (ed.), Marko Krevs (ed.), Drago Perko (ed.), Tomaž Podobnikar (ed.), Nika Razpotnik (ed.), Zoran Stančič (ed.), Matija Zorn (ed.)
18. September 2008

Gnojišča na Ljubljanskem polju

Georitem 7
Aleš Smrekar, Drago Kladnik
15. July 2008

Terasirana pokrajina Goriških brd

Geografija Slovenije 17
Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
13. February 2008

Slovenia in Focus

-
Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Milan Orožen Adamič, Miha Pavšek, Drago Perko, Peter Repolusk, Mimi Urbanc
20. December 2007
51-100 of 142