Le sinergie tra cultura e turismo per lo sviluppo delle aree rurali

Glavni cilj knjige je predstaviti način upravljanja s kulturnimi vrednotami v lokalni skupnosti. Z njo želimo sprožiti nove razvojne impulze in hkrati prispevati k ohranjanju kulture in opolnemočenja lokalne skupnosti. Publikacija poudarja pristop »od spodaj navzgor«, kjer so lokalni deležniki glavni sprožitelji, upravljavci in končni uporabniki celotnega procesa ustvarjanja novih ali dodatnih turističnih proizvodov, ki izhajajo iz njihove lokalne kulture. Večji del knjige predstavlja metodologija, poimenovana »Smernice za upravljanje s kulturnimi vrednotami v ruralnih območjih«, ki so predstavljene v drugem poglavju. Smernice skušajo na praktičen in konkreten način nazorno prikazati vse korake, ki jih mora lokalna skupnost izpolniti, da se začne proces odkrivanja, varovanja in zlasti uporabe lastnih kulturnih vrednot v razvojne namene. Napisane so v obliki navodil, na enostaven in uporabniku prijazen način, ter kot priročnik vodijo bralca: skozi šest korakov od prve ideje do končne uresničitve, ki je lahko ov proizvod ali storitev, izkušnja ali zgodba, osnovana na kulturni vrednoti z razvojnim potencialom.

 

Downloads

Download data is not yet available.
15. December 2013

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0381-1

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

Physical Dimensions

240 mm x 210 mm
Hardback