Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute

59 Titles

The Milko Kos Historical Institute publishes the analysis of historical sources, compiles websites for historical topography and toponomy, and is active in the fields of historical aristocracy and genealogy, economic and social history, the history of the World War I, and diplomacy.

https://zimk.zrc-sazu.si

All Books

Epidemije in zdravstvo. Zgodovinski pregled

-
Katarina Keber (ed.)
30. April 2024

Franc Henrik Raigersfeld. Dnevniki 1697–1759

Thesaurus memoriae / Fontes 17
12. March 2024

Historična topografija Primorske (do 1500). Na podlagi gradiva Milka Kosa

SHT 2
Matjaž Bizjak (ed.), Neva Makuc (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
18. February 2022

István Széchenyi. Iz vizije v dejanja

-
Gregor Antoličič (ed.)
2. September 2020

Kariere duhovnikov na Slovenskem v zgodnjem novem veku. Vzvodi, okoliščine, (samo)reprezentacija

Thesaurus memoriae / Opuscula 9
Lilijana Žnidaršič Golec
11. October 2019

Marušičev zbornik. Zgodovinopisec zahodnega roba – prof. dr. Branku Marušiču ob 80-letnici

-
Petra Kolenc (ed.), Oto Luthar (ed.), Petra Svoljšak (ed.), Danila Zuljan Kumar (ed.)
19. April 2019

Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva

Thesaurus memoriae / Fontes 14
Janez Mlinar (ed.)
14. September 2018

Valvasor. Njegove korenine in potomstvo do danes

Thesaurus memoriae / Dissertationes 13
Boris Golec
10. November 2016

Historična topografija Kranjske (do 1500)

SHT
Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
1. November 2016

Iz preteklosti Koroške. Svet samorastnikov

-
Katarina Keber (ed.)
18. March 2016

Valvasorji. Med vzponom, Slavo in zatonom

Thesaurus memoriae / Dissertationes 11
Boris Golec
24. December 2015

Žibertova teorija zarote

-
Andrej Rahten (ed.)
12. December 2013

Zgodovinske dimenzije Ilirskih provinc

-
Barbara Šterbenc Svetina (ed.), Matija Godeša (ed.)
29. October 2012

Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem

-
Miha Preinfalk (ed.)
28. October 2011

Knjiga obračunov celjskih mestnih sodnikov (1457–1513)

-
Matjaž Bizjak, Aleksander Žižek
4. October 2010

Turjaška knjiga listin 2. Dokumenti 15. stoletja

Thesaurus memoriae / Fontes 8
Matjaž Bizjak, Miha Preinfalk
26. January 2010

Dežela – knez – stanovi. Oblikovanje kranjskih deželnih stanov in zborov do leta 1518

Thesaurus memoriae / Dissertationes 7
Andrej Nared
24. June 2009

Blaznikov zbornik / In memoriam Pavle Blaznik

-
Matjaž Bizjak (ed.)
26. April 2005

Ratio facta est. Gospodarska struktura in poslovanje poznosrednjeveških gospostev na Slovenskem

Thesaurus memoriae / Dissertationes 2
Matjaž Bizjak
25. August 2003

Blesk zlate krone. Gospodje Svibenski – kratka zgodovina plemenitih nasilnikov

Thesaurus memoriae / Dissertationes 1
Dušan Kos
20. December 2002

Melikov zbornik. Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje

-
Vincenc Rajšp (ed.), Rajko Bratož (ed.), Janez Cvirn (ed.), Jasna Fischer (ed.), Walter Lukan (ed.), Branko Marušič (ed.)
6. April 2001
1-50 of 59