Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva

Authors

Janez Mlinar (ed.)

Gospostvo Bela Peč, ki je z izjemo Dovjega in Koroške Bele obsegalo območje Zgornjesavske doline, se je kot samostojna gospodarska in upravna enota izoblikovalo šele sredi 15. stoletja. Življenje v gospostvu sta zaznamovali zlasti visokogorski alpski svet ter s tem povezane specifične klimatske razmere ter bogata nahajališča železove rude. V monografiji sta objavljena najstarejša urbarja gospostva iz 1498 in 1636. Objavljena vira ponujata odlično gospodarsko, demografsko in družbeno sliko gospostva, kjer se intenzivno prepletata agrarna in neagrarna produkcija. Kot tako predstavlja zanimivo izhodišče za morebitne nadaljnje primerjalne študije ne samo za prostor današnje Slovenije ampak tudi za širši vzhodnoalpski prostor ter Furlanijo. Izdajo spremlja obsežna spremna študija.

 

The Bela Peč (Weißenfels) dominion, which encompassed with the exception of the Dovje (Lengenfeld) and Koroška Bela (Kärntner Vellach) the entire area of the Upper Sava Valley, was formed as an independent economic and administrative unit in the middle of the 15th century. The living of the dominion was defined especially by the Alpine world with specific climatic conditions and extensive iron ore deposits. The book contains the edition of two oldest domain urbarium from 1498 and 1636, which offer an excellent economic, demographic and social image of domain, where agrarian and non-agrarian production intensively intertwine. As such it is an interesting starting point for possible further comparative studies not only for the area of present-day Slovenia, but also for the wider eastern Alpine region and Friuli. The edition is accompanied by an extensive study.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Novejši urbarji za Slovenijo 2. Urbarji belopeškega gospostva
Published
14. September 2018

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0418-4
Physical Dimensions
200 mm x 280 mm
Paperback

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0107-7
Date of first publication (11)
14.09.2018
Physical Dimensions