Založba ZRC, as a publishing unit of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), public and non-profit institution, is the main publishing house of the ZRC SAZU institutes.

New Releases

Alternator 2022

-
Anja Skapin (ed.)
21. November 2022

Grave Orientation In The Middle Ages. A Case Study from Bled Island

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 14
3. November 2022

Spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij v Sloveniji

Geografija Slovenije 38
Janez Nared, Peter Repolusk, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Gašper Mrak
12. October 2022

From Mental Health Awareness To Effective Responses With Less Stigma. Now is the time to put knowledge into practice!

-
Lilijana Šprah; Luka Agrež, Urška Battelino, Sanja Cukut Krilić, Mojca Zvezdana Dernovšek, Malka Čeh, Lucija Grkman, Anja Ibrčič, Jernej Kaluža, Anela Klemenc Bešo, Duška Knežević Hočevar, Barbara Lovrenčič, Marcedes Lovrenčič, Irena Makivić, Dino Manzoni, Nina Mavrič, Suzana Oreški, Barbara Vogrinec Švigelj
28. September 2022

Preteklost in prihodnost

GIS v Sloveniji 16
Mateja Breg Valjavec (ed.), Rok Ciglič (ed.), Špela Čonč (ed.), Matjaž Geršič (ed.), Drago Perko (ed.), Matija Zorn (ed.)
16. September 2022

Social Impact in Arts and Culture. The Diverse Lives of a Concept

-
Iva Kosmos (ed.), Martin Pogačar (ed.)
23. August 2022

Pravopis 8.0 – Pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo. III Velika in mala začetnica, IV Prevzete besede in besedne zveze, Pripombe javne razprave

-
Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, Peter Weiss, Hotimir Tivadar, Janez Orešnik, Aleksandra Bizjak Končar, Andrej E. Skubic
8. August 2022

Staroverstvo v Sloveniji med religijo in znanostjo

Studia mythologica Slavica – Supplementa 17
Mateja Belak (ed.), Saša Babič (ed.)
1. August 2022

The lake-dwelling phenomenon

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13
Katia F. Achino, Anton Velušček
30. June 2022

Meje. Antropološki uvidi

efka
Miha Kozorog, Tatiana Bajuk Senčar, Katalin Munda Hirnök, Ingrid Slavec Gradišnik
1. April 2022

Pravopis na zrnu graha

-
Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
1. April 2022

Šolski slovar slovenskega jezika 2021

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić
17. March 2022

Skladnja nadiškega in briškega narečja

Linguistica et philologica 42
Danila Zuljan Kumar
9. March 2022

Kovidni režim. Kje smo?

Pamflet 6
Tomaž Mastnak
28. February 2022

Historična topografija Primorske (do 1500). Na podlagi gradiva Milka Kosa

SHT 2
Matjaž Bizjak (ed.), Neva Makuc (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
18. February 2022

Nevidno življenje odpadkov

-
Dan Podjed (ed.), Katarina Polajnar Horvat (ed.)
27. January 2022

Platforma 3. Zbornik študentk in študentov Podiplomske šole ZRC SAZU

-
Lea Kuhar (ed.), Dragan Petrevski (ed.), Vita Zalar (ed.)
24. January 2022

Med majem '68 in novembrom '89. Transformacije sveta, literature in teorije

Studia litteraria 28
Marko Juvan (ed.)
24. September 2021

Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju

Studia mythologica Slavica – Supplementa 16
Nikolaj Mihajlov; Monika Kropej Telban, Nejc Petrič
11. June 2021

Valvasorji. Med vzponom, Slavo in zatonom

Thesaurus memoriae / Dissertationes 11
Boris Golec
24. December 2015

Prekmurje. Za radovedneže in ljubitelje

-
Oto Luthar (ed.)
10. November 2010