Iz preteklosti Koroške. Svet samorastnikov

Authors

Katarina Keber (ed.)

Monografija vsebuje devet znanstvenih razprav, ki pripovedujejo o življenju na območju Koroške med obdobjem antike in povojnim časom socializma. V skoraj tisoč-osemstoletni časovni perspektivi lahko najprej spoznamo nekatere posebnosti v načinu življenja celotnih skupnosti, iz polpretekle zgodovine pa tudi delovanje izjemnih posameznikov. Devet razprav izhaja iz področij arheologije, zgodovine, literarne zgodovine in etnologije.

Kronološko razvrščena tematika se začenja z obdobjem Rimskega imperija; prva tri poglavja govorijo o življenju v rimski naselbini Kolaciona (Stari trg pri Slovenj Gradcu), o analizi rimskih nagrobnih spomenikov najdenih v Mežiški dolini in v Podjuni ter o pipah za kajenje tobaka v Slovenj Gradcu. Sledita prispevka o življenju in delu Prežihovega Voranca; po eni strani kot udeleženca prve svetovne vojne, po drugi strani pa o nastanku in pisanju njegovih najboljših novel. Prispevek o Polhovem mlinu razkriva primer dobre prakse v ohranjanju etnološke in tehniške dediščine v Mežiški dolini.

Soizdajatelj: Zgodovinsko društvo za Koroško

Downloads

Download data is not yet available.
18. March 2016

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-971-8

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-875-9

Physical Dimensions

145 mm x 210 mm
Paperback