Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji

Authors

Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek

Knjiga predstavlja model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Model smo izdelali na podlagi analize gradiv, ankete po občinah ter delavnic z naročnikoma in ključnimi deležniki. Predstavljena so izhodišča za oblikovanje modela, sam model pa predstavimo z vidika vsebin, potrebnih strokovnih podlag, strukture strateških izhodišč, procesnih vidikov načrtovanja in povezovanja, ključnih deležnikov, ter potrebnih financ in tveganj. Izdelali smo tudi priporočila za uveljavitev predlaganega modela v praksi. Ob tako zastavljenemu modelu in njegovem doslednem izvajanju v praksi se bo izboljšalo načrtovanje na regionalni ravni, pri čemer bo to upoštevalo gospodarski, socialni in prostorski vidik. S tem bosta zagotovljena trajnosten razvoj in ohranjanje prostorskih potencialov.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Published
4. February 2019
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0155-8

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0154-1
Physical Dimensions
145 mm x 205 mm
Hardback