Georitem

32 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

This series publishes research studies in geography and related disciplines. It is primarily dedicated to comprehensive presentations of issues with a limited focus, and a prominent position is held by studies completed as part of institutional projects in Slovenia and abroad.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A36

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
Online ISSN 2712-2646
Print ISSN 1855-1963

All Books

Cover for Sporna imena naselij v Sloveniji Sporna imena naselij v Sloveniji
Georitem 32

Drago Perko, Matjaž Geršič
13. May 2021
Cover for Družbeni učinki urbanega kmetijstva Družbeni učinki urbanega kmetijstva
Georitem 31

Jani Kozina, Mateja Šmid Hribar, Saša Poljak Istenič, Jernej Tiran, Nela Halilović
18. April 2019
Cover for Lastniki gozdov v Sloveniji Lastniki gozdov v Sloveniji
Georitem 30

Peter Kumer
15. February 2019
Cover for Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji Povezovanje prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni v Sloveniji
Georitem 29

Janez Nared, Jelka Hudoklin, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek
4. February 2019
Cover for Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani
Georitem 28

Jernej Tiran
19. December 2016
Cover for Okolju prijazno vedenje Okolju prijazno vedenje
Georitem 26

Katarina Polajnar Horvat
10. August 2015
Cover for Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji
Georitem 25

David Bole
25. February 2015
Cover for Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja
Georitem 24

Aleš Smrekar, Mateja Šmid Hribar, Jernej Tiran, Bojan Erhartič
25. August 2014
Cover for Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin Geografija in rastlinska sukcesija. Izbrani primeri iz slovenskih pokrajin
Georitem 23

Matjaž Geršič, Blaž Repe, Matej Blatnik, Valentina Brečko Grubar, Bojana Kovač, Nejc Pozvek, Ana Seifert
26. February 2014
Cover for Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja. Enotni pristop in izbrana orodja
Georitem 22

Matija Zorn, Nika Razpotnik Visković, Peter Repolusk, Mateja Ferk
8. November 2013
Cover for Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij
Georitem 21

Nika Razpotnik Visković
18. April 2013
Cover for Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Georitem 20

Janez Nared, David Bole, Matej Gabrovec, Nika Razpotnik Visković, Maruša Goluža, Matjaž Geršič, Petra Rus
18. December 2012
Cover for Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji
Georitem 19

Marjan Ravbar, Jani Kozina
18. June 2012
Cover for Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
Georitem 18

Blaž Komac, Matija Zorn, Rok Ciglič
13. December 2011
Cover for Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana
Georitem 17

Mateja Ferk, Uroš Stepišnik
24. October 2011
Cover for Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Georitem 16

Aleš Smrekar, Bojan Erhartič, Mateja Šmid Hribar
30. July 2011
Cover for Pokrajinske predstave o slovenski Istri Pokrajinske predstave o slovenski Istri
Georitem 15

Mimi Urbanc
4. May 2011
Cover for Prometna dostopnost v Sloveniji Prometna dostopnost v Sloveniji
Georitem 14

Jani Kozina
6. January 2011
Cover for Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji
Georitem 13

Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik
14. August 2009
Cover for Prostorska in razvojna vprašanja Alp Prostorska in razvojna vprašanja Alp
Georitem 12

Nika Razpotnik Visković, Mimi Urbanc, Janez Nared
1. June 2009
Cover for Dnevna mobilnost v Sloveniji Dnevna mobilnost v Sloveniji
Georitem 11

Matej Gabrovec, David Bole
15. April 2009
Cover for Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji Spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji
Georitem 10

Janez Nared, Damjan Kavaš
15. April 2009
Cover for Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe Razvojni dejavniki v Sloveniji – ustvarjalnost in naložbe
Georitem 9

Marjan Ravbar
25. February 2009
Cover for Zemeljski plazovi v Sloveniji Zemeljski plazovi v Sloveniji
Georitem 8

Matija Zorn, Blaž Komac
29. January 2009
Cover for Gnojišča na Ljubljanskem polju Gnojišča na Ljubljanskem polju
Georitem 7

Aleš Smrekar, Drago Kladnik
15. July 2008
Cover for Geografski vidiki ustvarjalnosti Geografski vidiki ustvarjalnosti
Georitem 6

Marjan Ravbar, David Bole
20. December 2007
Cover for Morfometrija površja Slovenije Morfometrija površja Slovenije
Georitem 3

Drago Perko
20. December 2007
Cover for Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane Zasebni vodnjaki in vrtine na območju Ljubljane
Georitem 4

Aleš Smrekar, Drago Kladnik
28. November 2007
Cover for Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih
Georitem 5

David Bole, Franci Petek, Marjan Ravbar, Peter Repolusk, Maja Topole
28. November 2007
Cover for Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane Divja odlagališča odpadkov na območju Ljubljane
Georitem 1

Aleš Smrekar
20. August 2007
Cover for Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen
Georitem 2

Drago Kladnik
20. August 2007