E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

15 Titles

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

The series includes monographs, proceedings and documentation only in electronic form. It brings the results of research in archeology, epigraphy and ancient history. It is mostly intended for comprehensive presentations of individual archaeological sites or archaeological topics from the South-Eastern Alps and the Western Balkans.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A44

Online ISSN 2335-2930

All Books

Grave Orientation In The Middle Ages. A Case Study from Bled Island

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 14
3. November 2022

The lake-dwelling phenomenon

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13
Katia F. Achino, Anton Velušček
30. June 2022

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12
Mateja Belak (ed.)
13. October 2021

Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11
Edisa Lozić
13. April 2021

Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10
18. January 2021

Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 9
Edisa Lozić
12. June 2018

Smlednik Castle

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8
Benjamin Štular (ed.)
15. April 2015

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7
Mateja Belak (ed.)
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6
Milan Sagadin
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5
Mateja Belak (ed.)
9. December 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
11. September 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae Dela Inštituta za arheologijo 1
Andrej Pleterski
21. March 2011