E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

15 Titles

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A44

Online ISSN 2335-2930

All Books

Grave Orientation In The Middle Ages. A Case Study from Bled Island

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 14
3. November 2022

The lake-dwelling phenomenon

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 13
Katia F. Achino, Anton Velušček
30. June 2022

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12
Mateja Belak (ed.)
13. October 2021

Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11
Edisa Lozić
13. April 2021

Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10
18. January 2021

Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 9
Edisa Lozić
12. June 2018

Smlednik Castle

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8
Benjamin Štular (ed.)
15. April 2015

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7
Mateja Belak (ed.)
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6
Milan Sagadin
17. June 2014

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5
Mateja Belak (ed.)
9. December 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
11. September 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1
Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013

Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae Dela Inštituta za arheologijo 1
Andrej Pleterski
21. March 2011