E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

13 Titles

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

V knjižni zbirki izhajajo monografije, zborniki in gradiva samo v elektronski obliki. V njih so objavljeni rezultati raziskav s področja arheologije, epigrafike in antične zgodovine. Večinoma je namenjena celovitim predstavitvam posameznih arheoloških najdišč oziroma arheoloških tem z območja jugovzhodnih Alp in zahodnega Balkana.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A44

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology
Online ISSN 2335-2930

All Books

Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Bloki. Terenske risbe 1969−1973
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 12

Mateja Belak (ed.)
13. October 2021
Cover for Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia Funerary Monuments in the Interior of the Roman Province of Dalmatia
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 11

Edisa Lozić
13. April 2021
Cover for Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10

Janez Dular
18. January 2021
Cover for Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 9

Edisa Lozić
12. June 2018
Cover for Smlednik Castle Smlednik Castle
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 8

Benjamin Štular (ed.)
15. April 2015
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki Grobišče Župna cerkev v Kranju. Grobni zapisniki
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 7

Mateja Belak (ed.)
17. June 2014
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevnik izkopavanj 1984
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Milan Sagadin
17. June 2014
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Mateja Belak (ed.)
9. December 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letih 1964, 1965 in 1966
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 4

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
11. September 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dokumentacija o izkopavanjih v letu 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 1

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013
Cover for Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953 Grobišče Župna cerkev v Kranju. Kartoteka najdb iz leta 1953
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 2

Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
31. January 2013
Cover for Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled
E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae Dela Inštituta za arheologijo 1

Andrej Pleterski
21. March 2011