Grobišče Župna cerkev v Kranju. Dnevniki izkopavanj 1969 do 1973

Authors

Mateja Belak (ed.)

V okviru temeljnega raziskovalnega projekta Grobišče Župna cerkev v Kranju, ki je namenjen objavi in raziskavam gradiva iz arheoloških izkopavanj istoimenskega grobišča, v digitalni obliki predstavljamo primarne arhivske vire.

V prvem zvezku predstavljamo grobišče, terenske dnevnike, katalog grobov in dnevnik meritev z izkopavanj leta 1953.

V drugem zvezku pa smo objavili drugi del arhivskega gradiva iz leta 1953. Predmet objave je neke vrste digitalni faksimile kartotečnih kartic, saj je vsaka kartica prikazana v formatu izvirnika. V obeh knjigah skupaj je torej predstavljena vsa doslej znana pisna in risarska dokumentacija teh izkopavanj.

V tretji knjigi smo predstavili arhivsko gradivo iz let 1964 in 1965 ter iz Mestne hiše leta 1966, ki ga hrani Gorenjski muzej v Kranju.

Terenska dokumentacija obdobja med letoma 1969 in 1973 obsega dnevnike, terenske risbe, načrte in sezname fotografij. V tem zvezku predstavljamo samo dnevnike (s prepisi), ki kažejo, da so izkopali 13 domnevno starejšeželezno­dobnih, 315 zgodnjesrednjeveških in 1220 mlajših grobov, torej skupno kar 1548 grobov.

 

Downloads

Download data is not yet available.
9. December 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-655-7