Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike

Stiško prazgodovinsko naselje Cvinger nad Virom pri Stični s pripadajočimi gomilnimi grobišči sodi med najobsež­nejša železnodobna najdišča v Sloveniji. Z mogočnim obzidjem obdano naselje predstavlja enega od centrov dolenjske halštatske kulture, ki je bilo neprekinjeno poseljeno tudi v mlajši železni dobi. Naselje je bilo raziskano s sistematičnimi izkopavanji z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974. Rezultati izkopavanj so že bili objavljeni, naselbinska keramika pa še ni bila deležna celovite obravnave in ovrednotenja. Temu je posvečeno pričujoče delo, ki je sestavljeno iz treh osnovnih delov: prvi del ponovno obravnava rezultate sistematičnih izkopavanj in podaja podrobni oris stratigrafije najdbnih kompleksov, kar predstavlja temelj za osrednji del; to je tehnološko, tipološko in kronološko analizo keramike. Drugi del obsega katalog reprezentativnega izbora naselbinske keramike, ki je predmet obravnave in ga vse dosedanje objave stiškega gradišča niso vsebovale. Zadnji del predstavlja celotna baza naselbinske keramike iz Stične.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike
Published
6. May 2013

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-442-3