Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia

Authors

Jana Horvat (ed.)
Irena Lazar (ed.)
Andrej Gaspari (ed.)

Monografija je posvečena naseljem, ki ležijo na območju današnje Slovenije in so po velikosti in pomenu vmesni člen med avtonomnimi mesti in razpršeno poselitvijo podeželja. Šestindvajset avtorjev v samostojnih poglavjih predstavlja dvajset naselij. Vsako poglavje vsebuje podatke o legi naselja in njegovem antičnem imenu, kratko zgodovino raziskav, morebitno obljudenost lokacije v prazgodovini, predstavitev antičnih literarnih virov in epigrafskih spomenikov. Osrednji del je usmerjen v pregled arheoloških ostankov rimske dobe: v topografijo, infrastrukturo, stavbe, grobišča in premične ostanke posebnega pomena. Sledijo podatki o statusu naselja, o družbenem položaju posameznih prebivalcev, njihovih administrativnih ali vojaških funkcijah, poklicih in etnični pripadnosti. Poglavje zaokroža oris zgodovinskega razvoja naselja. V sklepni študiji so naselja analizirana po enotnih kriterijih ter opredeljena v štiri glavne skupine, ki verjetno predstavljajo najpomembnejše tipe manjših rimskih naselij na obravnavanem prostoru.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia
Published
11. February 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-05-0258-6
Physical Dimensions
200 mm x 290 mm
Hardback

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-05-0257-9
Physical Dimensions
200 mm x 290 mm
Hardback