Opera Instituti Archaeologici Sloveniae

43 Titles

Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology

The series is composed of a selection of monographic and scientific papers presenting the results of investigations from the fields of archaeology, epigraphy and ancient history. The goal is, for the most part, to present each individual archaeological site or archaeological themes from the teritory of SE Alps and western Balkans.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A09
Inštitut za arheologijo / Institute of Archaeology
Online ISSN 2670-5966
Print ISSN 1408-5208

All Books

Cover for Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca Most na Soči. Arheološke raziskave v letih 2000–2016 na levem bregu Idrijce / The 2000–2016 archaeological investigations on the left bank of the Idrijca
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 43

Miha Milnar; Petra Leben-Seljak, Borut Toškan, Metka Culiberg
27. November 2020
Cover for Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological sites of Ptuj. Panorama/Panorama
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 41

Jana Horvat, Branko Mušič, Andreja Dolenc Vičič, Anja Ragolič
31. March 2020
Cover for Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island Srednjeveški Blejski otok v arheoloških virih / Medieval archaeology of Bled Island
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 42

Benjamin Štular (ed.)
16. March 2020
Cover for Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia Manjša rimska naselja na slovenskem prostoru / Minor Roman settlements in Slovenia
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 40

Jana Horvat (ed.), Irena Lazar (ed.), Andrej Gaspari (ed.)
11. February 2020
Cover for Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum Korinjski hrib in poznoantične vojaške utrdbe v Iliriku / Korinjski hrib and late antique military forts in Illyricum
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 39

Slavko Ciglenečki, Zvezdana Modrijan, Tina Milavec
3. February 2020
Cover for Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises Železnodobno naselje Most na Soči / The Iron Age Settlement at Most na Soči. Razprave / Treatises
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 34

Sneža Tecco Hvala (ed.), Janez Dular (ed.)
24. September 2018
Cover for Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana Molnik pri Ljubljani v starejši železni dobi / The Iron Age site at Molnik near Ljubljana
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 36

Sneža Tecco Hvala (ed.)
27. July 2017
Cover for Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970 Izkopavanja srednjeveškega in zgodnjenovoveškega grobišča pri župni cerkvi v Kranju v letih 1964−1970 / Excavations of Medieval and Post-Medieval cemetery at the Župna cerkev in Kranj from 1964 to 1970
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 35 / Grobišče Župna cerkev v Kranju 1

Andrej Pleterski (ed.), Benjamin Štular (ed.), Mateja Belak (ed.)
21. December 2016
Cover for Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 32

Lucija Grahek
16. September 2016
Cover for The Roman army between the Alps and the Adriatic The Roman army between the Alps and the Adriatic
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 31 / Studia Alpium et Adriae 1

Jana Horvat (ed.)
16. September 2016
Cover for Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 30

Sneža Tecco-Hvala (ed.)
21. June 2014
Cover for The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 28

Andrej Pleterski
30. May 2013
Cover for Dolgoročne spremembe okolja 1 Dolgoročne spremembe okolja 1
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 25

Maja Andrič (ed.)
27. July 2012
Cover for Spaha Spaha
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22

Anton Velušček (ed.)
27. July 2011
Cover for Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas Arheološka najdišča Ptuja / Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 20

Jana Horvat, Andreja Dolenc Vičič
24. January 2011
Cover for Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik Mali grad. Visokosrednjeveški grad v Kamniku / High Medieval Castle in Kamnik
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 15

Benjamin Štular
3. March 2009
Cover for Rimsko steklo Slovenije / The Roman Glass of Slovenia Rimsko steklo Slovenije / The Roman Glass of Slovenia
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 7

Irena Lazar
24. November 2003
Cover for Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 6

Janez Dular
14. April 2003
Cover for Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu / Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5

Janez Dular, Irena Šavel, Sneža Tecco Hvala
21. December 2001