Resnikov prekop. Najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / The oldest pile-dwelling settlement in the Ljubljansko barje

Authors

Anton Velušček (ed.)

Resnikov prekop pri Igu je dobro poznano arheološko najdišče, ki ga je pred dobrimi štirimi desetletji v večjem obsegu raziskoval prof. Josip Korošec. Leži na območju s pestro geološko in arheološko zgodovino. Naselbina je uvrščena v t. i. savsko skupino in naj bi živela v 46. stoletju pr. Kr. Najkasneje v 1. tisočletju pr. Kr. je čez prazgodovinsko najdišče tekla tekoča voda, ki je odplavila veliko prazgodovinskih kulturnih ostankov.

 

In the monograph the results of the most recent research of the prehistoric pile-dwelling settlement Resnikov prekop near Ig on the southeastern part of the Ljubljansko barje are presented.

Studies on pile-dwelling inhabitation problems in Opera Instituti Archaeologici Sloveniae
  • Hočevarica. Eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / An eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje
  • Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas. Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. / Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era. The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC

Downloads

Download data is not yet available.
23. March 2006

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-515-4

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

961-6568-40-X

Physical Dimensions

210 mm x 295 mm