Migracije

17 Titles

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute

The series Migracije ('migrations') is aimed at publication of those scholarly monographs and collections of papers in the field of human and social sciences that treat subjects connected with international migration; it has a a "subseries" Migrantke ('migrant women').

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A19
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute
Online ISSN 2712-2697
Print ISSN 1580-7401

All Books

Cover for Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije
Migracije 22

Marjan Drnovšek
10. October 2012
Cover for Klepetavi predmeti. Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih Klepetavi predmeti. Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih
Migracije 21

Jernej Mlekuž (ed.)
1. December 2011
Cover for Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb
Migracije 17 / Migrantke 1

Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), Jernej Mlekuž (ed.)
15. July 2010
Cover for Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij
Migracije 20 / Migrantke 3

Sanja Cukut Krilić
15. April 2010
Cover for Go Girls! When Slovenian women left home Go Girls! When Slovenian women left home
Migracije 19 / Migrantke 2

Marina Lukšič-Hacin (ed.), Jernej Mlekuž (ed.)
15. January 2010
Cover for Building Peace for a Living. Expatriate development workers in Kosovo Building Peace for a Living. Expatriate development workers in Kosovo
Migracije 18

Mojca Vah Jevšnik
19. November 2009
Cover for Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations
Migracije 14

Marjan Drnovšek (ed.)
28. December 2007
Cover for Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni
Migracije 10

Damir Josipovič
24. November 2006
Cover for Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo
Migracije 11

Marina Lukšič-Hacin (ed.)
17. November 2006