Migracije

19 Titles

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije / Slovenian Migration Institute

The series Migracije ('migrations') is aimed at publication of those scholarly monographs and collections of papers in the field of human and social sciences that treat subjects connected with international migration; it has a a "subseries" Migrantke ('migrant women').

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A19
Online ISSN 2712-2697
Print ISSN 1580-7401

All Books

Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije

Migracije 22
Marjan Drnovšek
10. October 2012

Klepetavi predmeti. Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih

Migracije 21
Jernej Mlekuž (ed.)
1. December 2011

Krila migracij. Po meri življenjskih zgodb

Migracije 17 / Migrantke 1
Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), Jernej Mlekuž (ed.)
15. July 2010

Spol in migracija. Izkušnje žensk kot akterk migracij

Migracije 20 / Migrantke 3
Sanja Cukut Krilić
15. April 2010

Go Girls! When Slovenian women left home

Migracije 19 / Migrantke 2
Marina Lukšič-Hacin (ed.), Jernej Mlekuž (ed.)
15. January 2010

Building Peace for a Living. Expatriate development workers in Kosovo

Migracije 18
Mojca Vah Jevšnik
19. November 2009

Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations

Migracije 14
Marjan Drnovšek (ed.)
28. December 2007

Slovenski begunci v Avstriji (1945–1950)

Migracije 13
Rozina Švent
28. November 2007

Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni

Migracije 10
Damir Josipovič
24. November 2006

Spet doma? Povratne migracije med politiko, prakso in teorijo

Migracije 11
Marina Lukšič-Hacin (ed.)
17. November 2006