Historical and Cultural Perespectives on Slovenian Migrations

Authors

Marjan Drnovšek (ed.)

Znanstvena monografija odraža pestrost teoretičnih in metodoloških pristopov kot časovno in prostorsko širino obravnav. Avtorji obravnavajo odnos države in cerkve do izseljenstva (M. Drnovšek) slovensko izseljevanje intelektualcev v slovanski svet kot atipični pojav (I. Gantar Godina), emigrantsko literaturo in njeno mesto v slovenskem slovstvu in odnos domovine do nje (J. Žitnik), likovno umetnost kot vir za raziskovanje migracijske izkušnje z vidika ohranjanja in spreminjanja identitete (K. Toplak), žensko izseljevanje in njihove vloge pri ohranjanju etnične identitete v priseljenskem okolju (M. Milharčič-Hladnik), vprašanja multikulturalizma v evropskih migracijskih procesih in hkrati kot element razpoznavnosti in identifikacijske drugačnosti v odnosih do priseljenske skupnosti (M. Lukšič Hacin).

 

Downloads

Download data is not yet available.
28. December 2007

Series

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

22.01.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-043-2

Date of first publication (11)

28.12.2007

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback