Esuli ali optanti? Zgodovinski primer v luči sodobne teorije

Authors

Jure Gombač

Središčni problem knjige je raziskava migracijskih valov iz koprskega okraja v Italijo, še posebej tistega med letoma 1954 in 1957. To je bil zadnji, pa tudi najmočnejši izselitveni tok iz istrskega etnično mešanega prostora, spodbujen s podpisom Londonskega memoranduma v začetku oktobra 1954. Raziskava je postavljena na tri glavne temelje. Najprej se je bilo treba seznaniti z literaturo na temo izseljevanja prebivalcev Dalmacije, Reke in Istre iz Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Drugi temelj je predstavljala računalniška obdelava arhivskega gradiva iz Pokrajinskega arhiva Koper, ki v svojih depojih hrani dokumente Tajništva za notranje zadeve Okraja Koper. Prav so prišli tudi številni drugi arhivski viri iz slovenskih arhivov. Poznavanje zgodovine, razvoja, metod, zahtev in glavnih značilnosti sodobnih teorij o migracijah je predstavljalo tretji temelj. Ta je poskrbel za umestitev podatkov o tej migraciji v širši okvir in s tem omogočil primerjave njenih značilnosti z drugimi podobnimi migracijskimi procesi.

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Esuli ali optanti? Zgodovinski primer v luči sodobne teorije
Published
9. May 2005
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
Publication date (01)
22.01.2021

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
961-6500-83-X
Date of first publication (11)
09.05.2005
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Paperback