Slovenski knjižni jezik 16. stoletja. Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu

Authors

Majda Merše

Monografija obravnava predvsem oblikoslovno in besedotvorno problematiko slovenskega knjižnega jezika v obdobju njegovega nastanka. Čeprav se delo osredinja na glagol in njegove kategorije, so vključene tudi druge besedne vrste, v prid širine opisa pa pritegnjene tudi druge ravnine jezikovne zgradbe (pisna, glasoslovna, skladenjska). Odkrivanje sistemskih potez knjižnega jezika najpogosteje poteka preko analize jezika vzročnih besedil osrednjih piscev (zlasti Trubarja, Dalmatina in Krelja). K celovitejšemu pregledu prispevajo tudi rezultati preverjanja vpliva tujih prevodnih predlog ter dodane diahrone osvetlitve.

 

Downloads

Download data is not yet available.
22. December 2009

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0396-5

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-159-0

Date of first publication (11)

22.12.2009

Physical Dimensions