Linguistica et philologica

37 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

The series is devoted to scientific publications in the field of linguistics and philology. The focus is on Slovene and its related languages, and the perspective is historical or descriptive, material or explanatory, comparative or contrastive. Written language, dialects, and language technology are treated.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A15
Online ISSN 2712-2689
Print ISSN 1854-2956

All Books

Osebni zaimki in nastajajoča slovenska knjižna norma

Linguistica et philologica 45
Alenka Jelovšek
6. May 2024

Rokopisna zbirka slovenskih krajevnih imen iz Metelkove zapuščine. Prva knjiga

Linguistica et philologica 44
Silvo Torkar; Drago Trpin
2. February 2024

Glasovne in naglasne značilnosti terskega narečja

Linguistica et philologica 43
Janoš Ježovnik
31. May 2022

Skladnja nadiškega in briškega narečja

Linguistica et philologica 42
Danila Zuljan Kumar
9. March 2022

Vzhodnoindoevropski jeziki in Brižinski spomeniki. Dvoje stebrov v raziskavah starih jezikov

Linguistica et philologica 41
Varja Cvetko Orešnik
24. November 2021

Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske

Linguistica et philologica 40
Silvo Torkar
7. September 2020

Oživljeni Vodnik. Razprave o Valentinu Vodniku

Linguistica et philologica 39
Alenka Jelovšek (ed.), Irena Orel (ed.), Andreja Legan Ravnikar (ed.)
20. December 2019

Krajevni govor Krope

Linguistica et philologica 38
Jožica Škofic
20. December 2019

Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov

Linguistica et philologica 37
Matej Šekli
10. December 2018

Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi

Linguistica et philologica 36
Januška Gostenčnik
25. May 2018

Lipalja vas in njena slovenska govorica

Linguistica et philologica 34
Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
10. February 2017

Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora

Linguistica et philologica 33
Luka Repanšek
5. December 2016

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Linguistica et philologica 32
Metka Furlan
15. September 2016

Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika

Linguistica et philologica 31
Sašo Živanović
5. November 2015

Pomensko-skladenjske lastnosti slovenskega glagola

Linguistica et philologica 27
Andreja Žele
31. May 2012

Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije

Linguistica et philologica 26
Mojca Žagar Karer
16. September 2011

Intervjuji in polemike

Linguistica et philologica 25
Jože Toporišič
18. May 2011

Metafora v leksikalnem sistemu

Linguistica et philologica 24
Jerica Snoj
29. September 2010

Zemljepisna in osebna lastna imena v kraju Livek in njegovi okolici

Linguistica et philologica 22
Matej Šekli
4. November 2008

Dvojina v slovenskih narečjih

Linguistica et philologica 21
Tjaša Jakop
10. September 2008

Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem. Protestantizem

Linguistica et philologica 18
Kozma Ahačič
15. October 2007

Narečni diskurz. Diskurzivna analiza briških pogovorov

Linguistica et philologica 16
Danila Zuljan Kumar
20. August 2007

Nemške izposojenke pri Trubarju na primeru besedila Ena dolga predguvor

Linguistica et philologica 17
Helena Jazbec
9. August 2007

Pragmatična frazeologija

Linguistica et philologica 14
Nataša Jakop
4. August 2006

Slovenska teorija jezikovne naravnosti. S slovenskim (obliko)skladenjskim gradivom

Linguistica et philologica 12
Helena Dobrovoljc
20. June 2005

Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov

Linguistica et philologica
Jerica Snoj
5. March 2004

Glagolska vezljivost. Iz teorije v slovar

Linguistica et philologica
Andreja Žele
18. June 2003

Vezljivost v slovenskem jeziku. S poudarkom na glagolu

Linguistica et philologica
Andreja Žele
2. July 2001

K metodologiji preučevanja baltoslovansko-indoiranskih jezikovnih odnosov. Prvi del

Linguistica et philologica
Varja Cvetko Orešnik
1. January 1998