Linguistica et philologica

12 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

Zbirka je namenjena znanstvenim objavam s področja jezikoslovnih in filoloških ved. Težišče tvorijo slovenščina in njej izvorno sorodni jeziki, vidik pa je zgodovinski ali opisni, gradivski ali razlagalni, primerjalni ali protistavni. Zajeti so knjižni jezik, narečja in jezikovna tehnologija.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A15
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language
Online ISSN 2712-2689
Print ISSN 1854-2956

All Books

Cover for Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi
Linguistica et philologica 36

Januška Gostenčnik
25. May 2018
Cover for Lipalja vas in njena slovenska govorica Lipalja vas in njena slovenska govorica
Linguistica et philologica 34

Robert Grošelj, Karmen Kenda-Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
10. February 2017
Cover for Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora
Linguistica et philologica 33

Luka Repanšek
5. December 2016
Cover for Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika Kvantifikacijski vidiki logične oblike v minimalistični teoriji jezika
Linguistica et philologica 31

Sašo Živanović
5. November 2015
Cover for Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758) Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem. Katoliška doba (1600–1758)
Linguistica et philologica 28

Kozma Ahačič
6. August 2012
Cover for Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije Terminologija med slovarjem in besedilom. Analiza elektrotehniške terminologije
Linguistica et philologica 26

Mojca Žagar Karer
16. September 2011
Cover for Intervjuji in polemike Intervjuji in polemike
Linguistica et philologica 25

Jože Toporišič
18. May 2011