Narečni diskurz. Diskurzivna analiza briških pogovorov

Authors

Delo prinaša besediloslovno analizo govorjenega diskurza. V ospredju zanimanja so načini, po katerih se v spontani neformalni konverzaciji vzpostavlja besedilna koherenca, ter analizirane okoliščine, ki vplivajo na to, ali je konverzacija koherentna ali ne. Prikazana so tudi kohezivna sredstva in načini, kako se v konverzaciji vzpostavljajo kohezivne vezi ter gradi (ko)referenčna mreža. Uporabljeni so štirje sodobni pristopi k analizi diskurza: pragmatična perspektiva, konverzacijska analiza, besediloslovje in funkcijsko jezikoslovje.

 

Downloads

Download data is not yet available.
20. August 2007

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

30.10.2020

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-005-0

Date of first publication (11)

20.08.2007

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback