Glossarium Vindicum. Osnutek slovenskega slovarja iz druge polovice 18. stoletja / Entwurf eines slowenischen Wörterbuchs aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

Authors

Janez Žiga Valentin Popovič

Slovenec Janez Žiga Valentin Popovič (1705–1774), v času Marije Terezije profesor nemškega jezika na dunajski univerzi, je poleg drugih rokopisov zapustil tudi osnutek slovarja s kakimi tisoč slovenskimi in drugimi slovanskimi besedami, ki se hrani v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Popovičevo delo, ki predstavlja zametek slovenske dialektologije in predznanstvena iskanja etimologij, so črpali in uporabljali mnogi (Marko Pohlin, Anton Breznik), širše dostopno pa postaja šele z objavo, ki je opremljena s spremnimi besedili ter kazali slovenskega in drugega slovanskega.

 

Downloads

Download data is not yet available.
23. January 2008

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-254-536-9

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book

ISBN-13 (15)

978-961-254-046-3

Physical Dimensions

170 mm x 240 mm
Paperback