Slovenski pravljičarji

2 Titles

Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology

Namen zbirke so objave bogatega ljudskega pripovednega izročila, ki ga hrani Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, in obenem tudi predstavitev pripovedovalcev oz. zbiralcev z različnih območij slovenskega etničnega ozemlja. Zbirka v prvi vrsti prinaša bogato gradivo, ki ga je zbral akad. dr. Milko Matičetov v 50., 60., 70. letih 20. stoletja, poleg tega pa tudi pripovedi drugih, tako starejših kot novejših pripovedovalcev. Gradivo je pospremljeno z znanstvenimi študijami, vsaki knjigi pa je dodana zgoščenka s posnetki iz pravljičarjevega repertoarja.

The primary aim of the book series Slovenski pravljičarji / Slovenian Storytellers, starting in 2010, is to convey the wealth of the narrative lore from the archives of the Institute of Slovenian Ethnology at the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, and to present storytellers and collectors of oral heritage from different parts of the Slovenian ethnic territory. Although the series largely focuses on the copious material collected by Dr. Milko Matičetov in the 1950s, 1960s, and the 1970s it also includes narratives told by other storytellers, be it decades ago or recently. Enclosed to each book is a scholarly study and a compact disc with recordings from the repertory of the storyteller featured in the book.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A41
Inštitut za slovensko narodopisje / Institute of Slovenian Ethnology
Online ISSN 2712-2735
Print ISSN 1855-9948

All Books

Cover for Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega
Slovenski pravljičarji 2

Milko Matičetov, Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban
12. February 2018
Cover for Anton Dremelj-Resnik Anton Dremelj-Resnik
Slovenski pravljičarji 1

Milko Matičetov, Anja Štefan
13. May 2010