Prostorski vplivi slovenske regionalne politike

Authors

Janez Nared

Avtor v knjigi prikazuje vlogo regionalne politike pri razvoju prostorskih struktur, obenem pa ugotavlja uspešnost in morebitno različno odzivanje posameznih instrumentov regionalne politike na strukturne značilnosti problemskih območij. Poleg vidnih prostorskih vplivov so obravnavani tudi socioekonomski dejavniki, ki učinkujejo predvsem na prikrite prostorske strukture. V knjigi je zajet prostor kot celota, kot splet naravnih in družbenih prvin. Avtor ugotavlja, da so vplivi regionalne politike zaradi pičlih finančnih sredstev, nemoči regionalne politike ob vključitvi Slovenije v Evropsko unijo in globalizacije razmeroma majhni. V monografiji predstavljena raziskava je eden prvih poizkusov celostnega vrednotenja projektov slovenske regionalne politike. Poleg vrednotenja projektov podaja tudi širši vsebinski kontekst, ki lahko služi kot referenčni okvir morebitnim nadaljnjim vrednotenjem.

 

This study attempts to illustrate the role of regional policy in the development of spatial structures and simultaneously determine the success and the possibly diverse response of individual instruments of regional policy to the structures of problem areas. We established that the influences of the regional policy are relatively minor, a consequence of the scant financial means devoted to the stimulation of regional development, the lack of power of the overall regional policy relative to all development currents introduced by inclusion in the European Union, and very aggressive globalization. However, we are able to cite some of its successes, mostly visible on the local level, although at higher levels their influence weakened. Because the goals of the regional policy in the previous period have not been achieved, we suggest some changes that would either strengthen the current method of stimulating regional development or abandon it altogether and turn toward the active stimulation of the polycentric network of cities that would result in the greater competitiveness of individual centers, which we hope would also have positive effects in their immediate hinterland.

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Published
28. January 2007

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-535-2

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-254-045-6
Physical Dimensions