Geografija Slovenije

39 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

This series publishes volumes of extensive research on focused topics in the physical, social, and regional geography of Slovenia, Slovenian geographical terminology, Slovenian geographical names, and Slovenian thematic cartography. The works published cover a particular issue comprehensively across all Slovenian territory, a specific issue in a narrower area that is characteristic for Slovenia, or a specific issue that compares Slovenia with other countries.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A17

Online ISSN 2712-2638
Print ISSN 1580-1594

All Books

Spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij v Sloveniji

Geografija Slovenije 38
Janez Nared, Peter Repolusk, Damjan Kavaš, Alma Zavodnik Lamovšek, Gregor Čok, Gašper Mrak
12. October 2022

Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije

Geografija Slovenije 37
Primož Gašperič
4. February 2022

Pokrajinska imena kot dejavnik identitete

Geografija Slovenije 36
Matjaž Geršič
5. June 2020

Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji

Geografija Slovenije 35
Jani Kozina
9. December 2016

Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu

Geografija Slovenije 34
Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar
7. November 2016

Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice

Geografija Slovenije 33
Mateja Ferk
28. January 2016

Dolina Triglavskih jezer

Geografija Slovenije 32
Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro
12. August 2015

Triglavski ledenik

Geografija Slovenije 30
Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn
20. November 2014

Skrb za pitno vodo

Geografija Slovenije 31
Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret
10. November 2014

Rudolf Badjura. Življenje in delo

Geografija Slovenije 29
Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
6. November 2014

Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om

Geografija Slovenije 28
Rok Ciglič
30. October 2014

Poimenovanja Piranskega zaliva

Geografija Slovenije 27
Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič
18. June 2014

Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah

Geografija Slovenije 26
Mateja Breg Valjavec
29. July 2013

Slovenska imena držav

Geografija Slovenije 25
Drago Kladnik, Drago Perko
26. July 2013

Slovenski eksonimi

Geografija Slovenije 24
Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
29. January 2013

Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer

Geografija Slovenije 23
Bojan Erhartič
5. June 2012

Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica

Geografija Slovenije 22
Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver
16. December 2011

Vrtičkarstvo v Ljubljani

Geografija Slovenije 21
Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
15. October 2009

Erozijski procesi v slovenski Istri

Geografija Slovenije 18
Matija Zorn
16. February 2009

Geografski vidiki poplav v Sloveniji

Geografija Slovenije 20
Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
16. December 2008

Ekonomska preobrazba slovenskih mest

Geografija Slovenije 19
David Bole
20. November 2008

Terasirana pokrajina Goriških brd

Geografija Slovenije 17
Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
13. February 2008

Pobočni procesi in človek

Geografija Slovenije 15
Blaž Komac, Matija Zorn
28. November 2007

Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta

Geografija Slovenije 14
Drago Kladnik
21. November 2007

Prostorski vplivi slovenske regionalne politike

Geografija Slovenije 16
Janez Nared
28. January 2007

Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja

Geografija Slovenije 13
Blaž Komac
16. November 2006

Zavest ljudi o pitni vodi

Geografija Slovenije 12
Aleš Smrekar
21. September 2006

Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu

Geografija Slovenije 11
Franci Petek
17. November 2005

Podtalnica Ljubljanskega polja

Geografija Slovenije 10
Irena Rejec Brancelj (ed.), Aleš Smrekar (ed.), Drago Kladnik (ed.)
24. November 2004

Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji

Geografija Slovenije 9
Damir Josipović
22. November 2004

Geografija občine Moravče

Geografija Slovenije 7
Maja Topole
24. December 2003

Členitev slovenskega podeželja. Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja

Geografija Slovenije 8
Drago Kladnik, Marjan Ravbar
10. December 2003

Snežni plazovi v Sloveniji. Geografske značilnosti in preventiva

Geografija Slovenije 6
Miha Pavšek
1. November 2002

Kulturne pokrajine v Sloveniji

Geografija Slovenije 5
Mimi Urbanc
4. October 2002

Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa

Geografija Slovenije 3
Drago Perko
15. July 2002

Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini

Geografija Slovenije 4
Uroš Horvat
7. May 2001

Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije

Geografija Slovenije 2
Jerneja Fridl
1. September 1999

50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

Geografija Slovenije 1
Milan Natek, Drago Perko
1. May 1999