Geografija Slovenije

36 Titles

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute

This series publishes volumes of extensive research on focused topics in the physical, social, and regional geography of Slovenia, Slovenian geographical terminology, Slovenian geographical names, and Slovenian thematic cartography. The works published cover a particular issue comprehensively across all Slovenian territory, a specific issue in a narrower area that is characteristic for Slovenia, or a specific issue that compares Slovenia with other countries.

Details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A17

Geografski inštitut Antona Melika / Anton Melik Geographical Institute
Online ISSN 2712-2638
Print ISSN 1580-1594

All Books

Cover for Pokrajinska imena kot dejavnik identitete Pokrajinska imena kot dejavnik identitete
Geografija Slovenije 36

Matjaž Geršič
5. June 2020
Cover for Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
Geografija Slovenije 35

Jani Kozina
9. December 2016
Cover for Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
Geografija Slovenije 34

Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar
7. November 2016
Cover for Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
Geografija Slovenije 33

Mateja Ferk
28. January 2016
Cover for Dolina Triglavskih jezer Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro
12. August 2015
Cover for Triglavski ledenik Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn
20. November 2014
Cover for Skrb za pitno vodo Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret
10. November 2014
Cover for Rudolf Badjura. Življenje in delo Rudolf Badjura. Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
6. November 2014
Cover for Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Geografija Slovenije 28

Rok Ciglič
30. October 2014
Cover for Poimenovanja Piranskega zaliva Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič
18. June 2014
Cover for Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Mateja Breg Valjavec
29. July 2013
Cover for Slovenska imena držav Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Drago Kladnik, Drago Perko
26. July 2013
Cover for Slovenski eksonimi Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
29. January 2013
Cover for Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 23

Bojan Erhartič
5. June 2012
Cover for Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Geografija Slovenije 22

Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver
16. December 2011
Cover for Vrtičkarstvo v Ljubljani Vrtičkarstvo v Ljubljani
Geografija Slovenije 21

Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
15. October 2009
Cover for Erozijski procesi v slovenski Istri Erozijski procesi v slovenski Istri
Geografija Slovenije 18

Matija Zorn
16. February 2009
Cover for Geografski vidiki poplav v Sloveniji Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Geografija Slovenije 20

Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
16. December 2008
Cover for Ekonomska preobrazba slovenskih mest Ekonomska preobrazba slovenskih mest
Geografija Slovenije 19

David Bole
20. November 2008
Cover for Terasirana pokrajina Goriških brd Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
13. February 2008
Cover for Pobočni procesi in človek Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Blaž Komac, Matija Zorn
28. November 2007
Cover for Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
Geografija Slovenije 14

Drago Kladnik
21. November 2007
Cover for Prostorski vplivi slovenske regionalne politike Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Janez Nared
28. January 2007
Cover for Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Geografija Slovenije 13

Blaž Komac
16. November 2006
Cover for Zavest ljudi o pitni vodi Zavest ljudi o pitni vodi
Geografija Slovenije 12

Aleš Smrekar
21. September 2006
Cover for Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Franci Petek
17. November 2005
Cover for Podtalnica Ljubljanskega polja Podtalnica Ljubljanskega polja
Geografija Slovenije 10

Irena Rejec Brancelj (ed.), Aleš Smrekar (ed.), Drago Kladnik (ed.)
24. November 2004
Cover for Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
Geografija Slovenije 9

Damir Josipović
22. November 2004
Cover for Geografija občine Moravče Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Maja Topole
24. December 2003
Cover for Členitev slovenskega podeželja. Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja Členitev slovenskega podeželja. Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Drago Kladnik, Marjan Ravbar
10. December 2003
Cover for Snežni plazovi v Sloveniji. Geografske značilnosti in preventiva Snežni plazovi v Sloveniji. Geografske značilnosti in preventiva
Geografija Slovenije 6

Miha Pavšek
1. November 2002
Cover for Kulturne pokrajine v Sloveniji Kulturne pokrajine v Sloveniji
Geografija Slovenije 5

Mimi Urbanc
4. October 2002
Cover for Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Geografija Slovenije 3

Drago Perko
15. July 2002
Cover for Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Uroš Horvat
7. May 2001
Cover for Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Jerneja Fridl
1. September 1999
Cover for 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Geografija Slovenije 1

Milan Natek, Drago Perko
1. May 1999