Moj zvezek

2 Titles

Inštitut za kulturne in spominske študije / Institute of Culture and Memory Studies

Moj zvezek je večjezična zbirka, ki smo jo zasnovali po izidu knjižice Nemirna srca, v kateri sta Tanja Petrović in Oto Luthar predstavila svoja prispevka za enega prvih projektov v okviru Grundtvig na ZRC SAZU. Podobno kot v kasnejših publikacijah te zbirke so se avtorice in avtorji prvega zvezka posvetili tematizaciji iz- in priseljevanja oz. procesom, ki jih ti fenomeni sprožajo tako v Sloveniji kot v tudi drugih državah srednje in jugovzhodne Evrope.

My Notebook is a multilanguage series which started with the Restless Hearts workbook. This was the result of one of the first ever Grundtvig projects carried out at ZRC SAZU and included contributions by Tanja Petrović and Oto Luthar, today members of the Department for Interdisciplinary Research. In Restless Hearts the authors tackled topics, which remain prominent in subsequent editions: migration and the processes triggered by this phenomenon in Slovenia and other countries of Central and Eastern Europe.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A27
Inštitut za kulturne in spominske študije / Institute of Culture and Memory Studies
Online ISSN 2712-2700
Print ISSN 1581-9086