Sprotni slovar slovenskega jezika 2016

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016 prinaša najnovejše besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga tudi jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede.

 

Downloads

Download data is not yet available.
16. June 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0017-9