Rastoči slovarji

36 Titles

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša / Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

The collection in complete .pdf format contains the e-editions of the annual new acquisitions in the field of general lexicography, spelling and modern vocabulary.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A54

Online ISSN 2536-2968

All Books

ePravopis 2023

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
4. April 2024

Pravopisne kategorije ePravopisa 2023

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.), Manca Černivec (ed.)
4. April 2024

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2023

Rastoči slovarji
Marko Snoj
4. April 2024

Slovar neglagolske vezljivosti v slovenščini 2023

Rastoči slovarji
Andreja Žele
4. April 2024

Terminološki slovarji 2023

Rastoči slovarji
Simon Atelšek (ed.), Tanja Fajfar (ed.), Mateja Jemec Tomazin (ed.), Jera Sitar (ed.), Mitja Trojar (ed.), Mojca Žagar Karer (ed.)
4. April 2024

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2023

Rastoči slovarji
Matej Meterc (ed.), Andreja Žele (ed.), Mladen Uhlik (ed.), Marko Snoj (ed.), Maja Rotter (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Andrej Perdih (ed.), Matic Pavlič (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Mija Michelizza (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Nina Ledinek (ed.), Domen Krvina (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Boris Kern (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Nataša Jakop (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Duša Divjak Race (ed.)
4. April 2024

Šolski slovar slovenskega jezika 2023

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić (ed.)
4. April 2024

Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov 2023

Rastoči slovarji
Matej Meterc
4. April 2024

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja 2023

Rastoči slovarji
Andreja Legan Ravnikar (ed.), Metod Čepar (ed.), Alenka Jelovšek (ed.), Eva Trivunović (ed.), Mitja Trojar (ed.)
4. April 2024

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Marko Snoj
22. February 2023

Sprotni slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Domen Krvina
22. February 2023

Šolski slovar slovenskega jezika 2022

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić
22. February 2023

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2022

Rastoči slovarji
Nina Ledinek (ed.), Andreja Žele (ed.), Mladen Uhlik (ed.), Marko Snoj (ed.), Maja Rotter (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Andrej Perdih (ed.), Matic Pavlič (ed.), Mija Michelizza (ed.), Matej Meterc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Domen Krvina (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Boris Kern (ed.), Nataša Jakop (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Duša Divjak Race (ed.), Manca Černivec (ed.)
22. February 2023

ePravopis 2022

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
20. February 2023

Pravopisne kategorije ePravopisa 2021

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
17. March 2022

ePravopis 2021

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
17. March 2022

Šolski etimološki slovar slovenskega jezika 2021

Rastoči slovarji
Marko Snoj
17. March 2022

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2021

Rastoči slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Manca Černivec (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Duša Race (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
17. March 2022

Šolski slovar slovenskega jezika 2021

Rastoči slovarji
Špela Petric Žižić
17. March 2022

ePravopis 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Matej Meterc (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
6. March 2021

Pravopisne kategorije ePravopisa 2020

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
6. March 2021

Sprotni slovar slovenskega jezika 2020

Rastoči slovarji
Domen Krvina
6. March 2021

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2019

Rastoči slovarji
Manca Černivec (ed.), Dejan Gabrovšek (ed.), Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric Žižić (ed.), Duša Race (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
17. March 2020

ePravopis 2019

Rastoči slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
17. March 2020

Pravopisne kategorije ePravopisa 2019

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.)
17. March 2020

Sprotni slovar slovenskega jezika 2018

Rastoči slovarji
Domen Krvina
11. February 2019

Pravopisne kategorije ePravopisa 2018

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
11. February 2019

ePravopis 2018

Rastoči slovarji
Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Helena Dobrovoljc (ed.), Boris Kern (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.), Peter Weiss (ed.)
11. February 2019

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2018

Rastoči slovarji
Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.), Manca Černivec (ed.), Duša Race (ed.)
11. February 2019

Pravopisne kategorije ePravopisa 2017

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
12. February 2018

ePravopis 2017

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Vranjek Ošlak (ed.)
12. February 2018

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2017

Rastoči slovarji
Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.), Manca Černivec (ed.), Duša Race (ed.)
12. February 2018

Sprotni slovar slovenskega jezika 2016

Rastoči slovarji
Domen Krvina
16. June 2017

ePravopis 2016

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.), Tina Lengar Verovnik (ed.), Urška Ošlak Vranjek (ed.)
16. June 2017

Pravopisne kategorije ePravopisa 2016

Rastoči slovarji
Helena Dobrovoljc (ed.), Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
16. June 2017

Slovar slovenskega knjižnega jezika 2016

Rastoči slovarji
Nataša Gliha Komac (ed.), Nataša Jakop (ed.), Janoš Ježovnik (ed.), Boris Kern (ed.), Simona Klemenčič (ed.), Domen Krvina (ed.), Nina Ledinek (ed.), Matej Meterc (ed.), Mija Michelizza (ed.), Tanja Mirtič (ed.), Matic Pavlič (ed.), Andrej Perdih (ed.), Špela Petric (ed.), Marko Snoj (ed.), Andreja Žele (ed.)
10. October 2016