ePravopis 2016

Authors

Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
https://orcid.org/0000-0003-4054-3758
Tina Lengar Verovnik (ed.)
https://orcid.org/0000-0002-8454-6160
Urška Ošlak Vranjek (ed.)
https://orcid.org/0000-0003-3374-4228

Slovarski del ePravopisa 2016 prinaša besedje, ki ga v slovar vključujejo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Problemske sklope predstavlja zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce.

 

Downloads

Download data is not yet available.
16. June 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0016-2