Sprotni slovar slovenskega jezika 2018

Sprotni slovar slovenskega jezika 2018 prinaša novejše, uveljavljajoče se besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih, predlagajo pa ga zlasti jezikovni uporabniki, in v nekoliko manjši meri najnovejše pomene besedja, ki je v drugih slovarjih že zajeto. Iztočnice so opremljene s polnimi oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu, rabi in morebitni zaznamovanosti besede. Pri poimenovanjih za osebe slovar med iztočnice uvršča tudi feminative, brž ko so v jezikovnem gradivu zaznani.

 

Downloads

Download data is not yet available.
11. February 2019

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0165-7