Pravopisne kategorije ePravopisa 2019

Authors

Tina Lengar Verovnik (ed.)
https://orcid.org/0000-0002-8454-6160

V Pravopisne kategorije ePravopisa 2019 je dodanih osem novih problemskih sklopov, in sicer: »Kratice«; »Prebivalska imena (iz imen plemen, ljudstev, narodov)«; »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami jezikovnih, verskih, rasnih skupin)«; »Pridevniki (povezani s pripadniki in pripadnicami nazorov, gibanj, političnih skupin)«; »Pripadniki in pripadnice jezikovnih, verskih, rasnih skupin«; »Pripadniki in pripadnice nazorov, gibanj, političnih skupin«; »Smeri, nazori, gibanja«; »Svojilni pridevniki (iz stvarnih imen)«. Monografija prinaša tudi spremenjen pogled na pridevnike, ki so uslovarjeni kot lastnostni in se pomensko v stalnih besednih zvezah izkazujejo kot vrstni.

 

Downloads

Download data is not yet available.
17. March 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0276-0