ePravopis 2020

Authors

Manca Černivec, Helena Dobrovoljc, Boris Kern, Tina Lengar Verovnik, Matej Meterc, Urška Ošlak Vranjek, Peter Weiss

Slovarski del ePravopisa 2020 prinaša besedje, ki se v slovar vključuje vzporedno s prenovo pravopisnih pravil, in sicer 1032 slovarskih sestavkov. Slovar se obvestilno osredinja na probleme izrazne ravnine jezika, predvsem zapisa, začetnice, pisanja skupaj ali narazen. Vsi slovarski sestavki prinašajo tudi pregibnostno-naglasne vzorce. V izdajo ePravopisa 2020 so na novo uvedene slovarske iztočnice naslednjih problemskih sklopov: (1) Domišljijska in mitološka zemljepisna imena, (2) Glasbene zvrsti, (3) Imena krajev, (4) Imena objektov in stavb, (5) Imena vladarskih in plemiških rodbin, (6) Imena voda, (7) Imena vzpetin in gorovij, (8) Imena zgodovinskih osebnosti, (9) Izkratične besede, (10) Nadomestna imena in poimenovanja za skupine prebivalcev, (11) Nagrajenci in nagrajenke, (12) Poimenovanja bolezni, iger, jedi, (13) Poimenovanja prireditev, (14) Poimenovanja zgodovinskih dogodkov, (15) Prevzeta občna poimenovanja, (16) Pripadniki in pripadnice (uslužbenci in uslužbenke, uporabniki in uporabnice) in (17) Tvorjenke iz kratic.

 

Downloads

Download data is not yet available.
6. March 2021