Pravopisne kategorije ePravopisa 2016

Authors

Aleksandra Bizjak Končar (ed.)
https://orcid.org/0000-0003-4054-3758

Zbirka Pravopisne kategorije ePravopisa predstavlja problemske sklope, v katerih so tematsko zaokrožena slovarska gesla v t. i. ePravopisu, ki nastajajo vzporedno s prenovo pravopisnih pravil. Predlog novega pravopisnega pravila, ki na spletu še ni objavljen, spremlja različno število gradivskih ponazoritev – odvisno od tipa problemskega sklopa. Vsak opis problemskega sklopa ali pravopisne kategorije predstavlja vez med starim in novim pravopisnim predpisom, torej podatke o morebitnih spremembah, navezavo na pravopisno pravilo, opis geslovnika in podobno.

 

Downloads

Download data is not yet available.
16. June 2017

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-961-05-0015-5