SHT

1 Titles

Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute

Historična topografija je osnovni pripomoček za identifikacijo toponimov, na katere naletimo v zgodovinskih virih. Podatkovna baza SHT je naslednica zbirke Historična topografija Slovenije, ki je pod uredništvom Boga Grafenauerja izhajala pri SAZU v letih 1982–1989. Namenjena je klasičnim knjižnim in elektronskim izdajam s historično-topografsko tematiko, ki nastajajo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Mednje sodijo historično-topografski leksikoni za posamezne slovenske regije, specialne historično-topografske študije ožjih območij in monografske obravnave s področja historične topografije.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A55

Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute
Online ISSN 2536-1848

All Books

Cover for Historična topografija Kranjske (do 1500) Historična topografija Kranjske (do 1500)
SHT

Miha Kosi (ed.), Matjaž Bizjak (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
1. November 2016