SHT

2 Titles

Zgodovinski inštitut Milka Kosa / Milko Kos Historical Institute

Historična topografija je osnovni pripomoček za identifikacijo toponimov, na katere naletimo v zgodovinskih virih. Podatkovna baza SHT je naslednica zbirke Historična topografija Slovenije, ki je pod uredništvom Boga Grafenauerja izhajala pri SAZU v letih 1982–1989. Namenjena je klasičnim knjižnim in elektronskim izdajam s historično-topografsko tematiko, ki nastajajo na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Mednje sodijo historično-topografski leksikoni za posamezne slovenske regije, specialne historično-topografske študije ožjih območij in monografske obravnave s področja historične topografije.

Podrobneje/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A55

Online ISSN 2536-1848

All Books

Historična topografija Primorske (do 1500). Na podlagi gradiva Milka Kosa

SHT 2
Matjaž Bizjak (ed.), Neva Makuc (ed.), Miha Seručnik (ed.), Jurij Šilc (ed.)
18. February 2022

Historična topografija Kranjske (do 1500)

SHT
Miha Kosi, Matjaž Bizjak, Miha Seručnik, Jurij Šilc
1. November 2016