Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje

Authors

Jovana Mihajlović Trbovc, Ana Hofman

Namen priročnika je pomagati raziskovalkam in raziskovalcem, da v raziskovanje in poučevanje integrirajo dimenzijo spola ter da jo upoštevajo med snovanjem novih projektov in študijskih načrtov. Raziskovalno in pedagoško osebje naj bi spodbudil k premisleku, kako je spol relevanten za njihovo raziskovanje in kurikulum, tudi s primeri in praktičnimi nasveti. Priročnik temelji na Poročilih o prisotnosti dimenzije spola v raziskovanju in poučevanju, ki so jih partnerji v projektu GARCIA (Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji) opravili pri dveh testnih raziskovalnih in visokošolskih ustanovah v državah, ki sodelujejo pri projektu (v Belgiji, na Islandiji, v Italiji, na Nizozemskem, v Sloveniji in v Švici). Boj proti spolnim stereotipom v akademskem okolju je tesno povezan z upoštevanjem pomena spola pri raziskovanju in poučevanju. S tem priročnikom želimo zapolniti to vrzel.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.
Cover for Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje
Published
10. June 2016
Series

Details about the available publication format: PDF

PDF
ISBN-13 (15)
978-961-254-910-7

Details about the available publication format: Knjiga/Book

Knjiga/Book
ISBN-13 (15)
978-961-254-909-1
Physical Dimensions
170 mm x 240 mm
Paperback