Apes academicae

1 Titles

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede / Institute of Slovenian Literature and Literary Studies

V zbirki izhajajo znanstvene monografije z rezultati izvirnih literarnozgodovinskih raziskav. Monografije se ukvarjajo s slovstvom, ki je nastajalo na ozemlju, poseljenem s Slovenci, od visokega srednjega veka do sredine devetnajstega stoletja, in sicer tako v slovenskem kakor tudi v latinskem, nemškem in italijanskem jeziku. Razprave to produkcijo postavljajo v zgodovinski, kulturni, jezikovni in umetnostni kontekst.

Podrobnosti/details: https://zalozba.zrc-sazu.si/p/A56
Online ISSN 2712-3286
Print ISSN 2536-2747

All Books

Janez Ludvik Schönleben (1618–1681). Oris življenja in dela

Apes academicae 1
Monika Deželak Trojar
21. June 2017